Kadra Żyrardów

Lek. med. Katarzyna Szynkarska Grzejszczak specjalista rehabilitacji medycznej, pediatra
Lek. med. Dariusz Grzejszczak specjalista rehabilitacji medycznej– w trakcie, lekarz chorób wewnętrznych
Lek. med. Wojciech Jankowski specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Dr n. med. Maciej Bujko specjalista neurochirurgii
Lek. med. Ala Fiłonowicz specjalista neurologii
Dr n. med. Piotr Syrówka specjalista ortopedii i traumatologii
Dr n. med. Iwonna Gwizdalska specjalista otolaryngolog
Lek. med. Zofia Zalewska-Miszkurka specjalista neurologii dziecięcej, pediatra
Dr n. med. Piotr Skura specjalista chirurgii ogólnej
Lek. med. Krzysztof Reszka specjalista chorób wewnętrznych, reumatologia, medycyna sportowa
Lek. med. Tomasz Ejno specjalista chorób wewnętrznych, kardiologia
Dr n. med. Kinga Rajska specjalista okulistyki
Lek. med. Anna Chudoba specjalista chorób wewnętrznych, kardiologia
Lek. med. Ewa Haładyj, specjalista chorób wewnętrznych, reumatologia
Dr n. med. Cyprian Wolski, specjalista radiologii
Lek. med. Michał Flanc, specjalista ortopedii i traumatologii
Lek. med. Łukasz Muczyński, chirurg

Fizjoterapeuci

Mgr Monika Sieczka
Mgr Wojciech Kłudkiewicz
Mgr Agnieszka Szymańska
Mgr Michał Morawski
Mgr Konrad Świdrak
mgr Wojciech Banasiewicz
mgr Katarzyna Nowińska
mgr Paulina Jaworska
mgr Zofia Pakuła
mgr Emil Grzywka
mgr Mateusz Kwapisz