Cennik diagnostyki RTG

Lp Rodzaj badań Ceny
ZDJĘCIA RTG – GŁOWA
1 czaszka podstawa 50 zł
2 czaszka boczne 50 zł
3 czaszka tylny dół 50 zł
4 czaszka PA + boczne 55 zł
5 czaszka AP + bok i tylny dół 65 zł
6 siodełko tureckie 50 zł
7 twarzoczaszka PA 45 zł
8 oczodoły PA 45 zł
9 oczodoły PA + boczne 55 zł
10 trzeciego migdałka 55 zł
11 zatok AP 45 zł
12 nosa 45 zł
13 stawu żuchwowo-skroniowego 45 zł
14 obu stawów żuchwowo-skroniowych 70 zł
ZDJĘCIA RTG – KRĘGOSŁUP
15 szyjny – czynnościowe 65 zł
16 szyjny – otwory międzykręgowe 65 zł
17 szyjny – celowany na ząb obrotnika 50 zł
18 szyjny AP i boczne 55 zł
19 szyjny boczne 45 zł
20 piersiowy AP + boczne 55 zł
21 piersiowy boczne 50 zł
22 lędźwiowo-krzyżowy AP 50 zł
23 lędźwiowo-krzyżowy AP + boczne 60 zł
24 lędźwiowo-krzyżowy celowane L5-S1 bok 60 zł
25 lędźwiowo-krzyżowy czynnościowe 60 zł
26 lędźwiowo-krzyżowy skośne 60 zł
27 lędźwiowo-krzyżowy boczne 50 zł
28 kości krzyżowo-ogonowej lub k.krzyżowej lub k.ogonowej AP 50 zł
29 kości krzyżowo-ogonowej lub k.krzyżowej lub k.ogonowe AP + boczne 60 zł
30 kości krzyżowo-ogonowej lub k.krzyżowej lub k.ogonowe boczne 50 zł
31 kręgosłupa (skolioza) PA + boczne 60 zł
32 kręgosłupa AP (skolioza) 55 zł
ZDJĘCIA RTG – KLATKA PIERSIOWA
33 klatka piersiowa z pograniczem piersiowo-szyjnym PA 55 zł
34 klatka piersiowa bok 55 zł
35 klatka piersiowa PA 55 zł
36 klatka piersiowa PA + bok 65 zł
37 mostek (1 projekcja) 45 zł
38 żebra AP 45 zł
39 żebra AP (2 projekcje) 55 zł
ZDJĘCIA RTG – OBRĘCZ KOŃCZYNY GÓRNEJ
40 łopatka AP 45 zł
41 łopatka AP + bok 55 zł
42 obojczyk lub obojczyki AP 45 zł
43 staw mostkowo-obojczykowy 50 zł
44 stawy mostkowo-obojczykowe AP 50 zł
45 bark – skośne 50 zł
46 bark AP 50 zł
47 bark AP + osiowe 60 zł
48 bark osiowe 50 zł
49 obu barków AP 55 zł
ZDJĘCIA RTG – KOŃCZYNA GÓRNA
50 kość ramienna AP 45 zł
51 kość ramienna AP + boczne 50 zł
52 kość ramienna – boczne 45 zł
53 staw łokciowy AP 45 zł
54 staw łokciowy AP + boczne 50 zł
55 staw łokciowy AP + boczne + skos 60 zł
56 staw łokciowy – boczne/skos 50 zł
57 przedramię AP 45 zł
58 przedramię AP + boczne 50 zł
59 przedramię – boczne 45 zł
60 nadgarstka AP 45 zł
61 nadgarstka AP + boczne 50 zł
62 nadgarstka AP + boczne + skos 65 zł
63 nadgarstka – boczne/skos 45 zł
64 obu nadgarstków AP 45 zł
65 obu nadgarstków AP + boczne 50 zł
66 kości łódeczkowatej AP 45 zł
67 ręki AP 45 zł
68 ręki – boczne 45 zł
69 ręki AP + boczne + skośne 65 zł
70 ręki AP + boczne 50 zł
71 reki AP + skośne 50 zł
72 obu rąk AP 45 zł
73 obu rąk AP + boczne lub skośne 55 zł
74 palca ręki AP 40 zł
75 palca ręki AP + boczne 45 zł
ZDJĘCIA RTG – JAMA BRZUSZNA
76 jama brzuszna – przeglądowo w pozycji leżącej 55 zł
77 jama brzuszna – przeglądowo w pozycji stojącej 55 zł
ZDJĘCIA RTG – OBRĘCZ KOŃCZYNY DOLNEJ
78 miednica AP 55 zł
79 staw biodrowy AP 55 zł
80 staw biodrowy AP + osiowe 65 zł
81 obydwa stawy biodrowe AP 55 zł
82 obydwa stawy biodrowe AP + osiowe 70 zł
83 obydwa stawy – osiowe 60 zł
84 1 staw krzyżowo-biodrowy AP 55 zł
85 1 staw krzyżowo-biodrowy skośne 60 zł
86 1 staw krzyżowo-biodrowy AP + skośne 70 zł
87 obydwa stawy krzyżowo-biodrowe AP 55 zł
88 obydwa stawy krzyżowo-biodrowe AP + skośne 75 zł
89 obydwa stawy krzyżowo-biodrowe skośne 70 zł
ZDJĘCIA RTG – KOŃCZYNA DOLNA
90 uda AP 45 zł
91 uda – boczne 45 zł
92 uda AP + boczne 55 zł
93 osiowe rzepek 50 zł
94 osiowe obu rzepek 60 zł
95 stawu kolanowego AP 55 zł
96 stawu kolanowego boczne 55 zł
97 stawu kolanowego AP + boczne 70 zł
98 stawu kolanowego tunelowe 55 zł
99 stawu kolanowego AP + boczne + tunelowe 75 zł
100 obu stawów kolanowych AP 65 zł
101 obu stawów kolanowych AP + boczne 75 zł
102 podudzia AP 45 zł
103 podudzia boczne 45 zł
104 podudzia AP + boczne 55 zł
105 stawu skokowego AP 45 zł
106 stawu skokowego AP + boczne 55 zł
107 stawu skokowego AP + boczne + skośne 65 zł
108 stawu skokowego boczne lub skośne 45 zł
109 obu stawów skokowych AP 45 zł
110 obu stawów skokowych AP + boczne 65 zł
111 obu stawów skokowych AP + boczne + skośne 75 zł
112 stopy AP 45 zł
113 stopy AP + boczne lub skośne 55 zł
114 stopy boczne 45 zł
115 obu stóp AP + boczne 55 zł
116 pięty – boczne 45 zł
117 pięty osiowe 45 zł
118 1 pięta bocznie + osiowe 50 zł
119 2 pięty boczne + osiowe 65 zł
120 obu pięt boczne 55 zł
121 palca stopy AP 45 zł
122 palca stopy AP + boczne 50 zł
123 dodatkowa projekcja dodana do innego zdjęcia 30 zł