Rehabilitacja Żyrardów

Serdecznie zapraszamy do poradni rehabilitacyjnej w Żyrardowie i Pruszkowie. Od wielu lat prowadzimy leczenie rehabilitacyjne  wg. najwyższych standardów światowych. Terapia ruchowa jest prowadzona indywidualnie na zasadzie: jeden pacjent-jeden terapeuta. W leczeniu fizjoterapeuci wykorzystują różnorodne techniki manualne, neurofizjologiczne oraz elementy osteopatii. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem do fizykoterapii.   W ramach kompleksowej terapii pacjenci mają zapewniony dostęp do konsultacji specjalistycznych z rehabilitacji medycznej, ortopedii i neurologii. Na miejscu w ramach diagnostyki wykonujemy badanie ultrasonograficzne stawów oraz cyfrowe badania radiologiczne.

Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna skierowana jest do pacjentów z dysfunkcjami układu nerwowego.Jej celem jest możliwie najpełniejsze przywrócenie Pacjentowi utraconych nie tylko funkcji motorycznych, ale również mowy i funkcji poznawczych. Pomaga w przezwyciężeniu dolegliwości bólowych, które często towarzyszą wielu schorzeniom neurologicznym.
Rehabilitacja neurologiczna skierowana jest dla pacjentów z chorobami przewlekle postępującymi takimi jak stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, stwardnienie boczne zanikowe, miopatie, ale również dla pacjentów po operacjach neurochirurgicznych w obrębie mózgu czy rdzenia kręgowego, po wylewach i udarach mózgowych, po wypadkach komunikacyjnych. Ma decydująca rolę w leczeniu i profilaktyce w ostrych i przewlekłych zespołów bólowych.

Kinezyterapia

Rehabilitacja narządu ruchu

Celem rehabilitacji narządu ruchu jest powrót pełnej ruchomości stawów, prawidłowej siły mięśniowej, czucia głębokiego oraz samodzielności w czynnościach życia codziennego u osób po:

  • urazach układu kostno – stawowo – mięśniowego oraz urazach wielonarządowych
  • alloplastyce stawów biodrowych i kolanowych oraz innych zabiegach ortopedycznych,
  • po amputacjach,
  • z chorobą zwyrodnieniową stawów,
  • z chorobami reumatoidalnymi

Rehabilitacja neurofizjologiczna dzieci i niemowląt

Zabiegi rehabilitacyjne dla dzieci ryzyka okołoporodowego oraz ze schorzeniami wrodzonymi prowadzone są wg. metod neurofizjologicznych Vojty, NDT-Bobath oraz technik somatosensorycznych. Zapewniamy kompleksowe leczenie poprzez opiekę specjalistyczną z rehabilitacji medycznej, pediatrii, neurologii oraz ortopedii.

Centrum Medycyny i Rehabilitacji ARTKINEZIS
ul. Wiejska 19/21 Żyrardów tel: 46 858 10 90
ul. Kwiatów Polnych 4, Pruszków ( Pęcice) 05-806 tel. 22 730 13 30