Metoda Kaltenborna

Metoda Kaltenborna (Ortopedyczna Terapia Manualna) zajmuje się dysfunkcjami w układzie kostnym oraz mięśniowym. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest leczenie dysfunkcji somatycznych, a więc bólu, a także zmian ruchomości (hypomobilności lub hipermobilności) stawowej.

Osiągnięcie zamierzonych efektów możliwe jest dzięki zastosowaniu technik trakcyjnych, mobilizacji tkanek miękkich (masaż funkcyjny, poprzeczny, rozciąganie mięśni), mobilizacji stawów, mobilizacji struktur nerwowych oraz ćwiczeniom (autoterapii), utrzymującym i poprawiającym ruchomość tkanek miękkich, stawów i struktur nerwowych.