Rehabilitacja narządu ruchu

Celem rehabilitacji narządu ruchu jest powrót pełnej ruchomości stawów, prawidłowej siły mięśniowej, czucia głębokiego oraz samodzielności w czynnościach życia codziennego u osób po:

  • urazach układu kostno – stawowo – mięśniowego oraz urazach wielonarządowych
  • alloplastyce stawów biodrowych i kolanowych oraz innych zabiegach ortopedycznych,
  • po amputacjach,
  • z chorobą zwyrodnieniową stawów,
  • z chorobami reumatoidalnymi