Kinezyterapia

Kinezyterapia jest podstawą rehabilitacji leczniczej, która przywraca choremu sprawność fizyczną, wykorzystując ruch jako środek leczniczy.
Odpowiednio dobrany zestaw zabiegów zwiększa nie tylko zakres ruchów w stawach, wzmacnia siłę mięśni, ale również poprawia ogólną kondycję, zwiększając samodzielność w wykonywaniu czynności codziennych.

Kinezyterapia dla dorosłych

Kinezyterapia

Terapia ruchowa prowadzona jest przez wysokiej klasy magistrów fizjoterapii w oparciu o indywidualnie dostosowany program terapeutyczny dla każdego pacjenta. Nad prawidłowym przebiegiem terapii czuwa lekarz specjalista rehabilitacji medycznej koordynujący pracę zespołu terapeutycznego w skład którego wchodzą lekarze, fizjoterapeuci i masażyści.

Nowoczesna kinezyterapia umiejętnie łączy elementy terapii manualnej, neurofizjologicznej oraz ćwiczeń czynno-biernych. W naszych ośrodkach każdy pacjent jest prowadzony indywidualnie przez jednego terapeutę w zakresie kinezyterapii na zasadzie: jeden pacjent-jeden terapeuta.

Zakres wykonywanych zabiegów z kinezyterapii:

  • Ćwiczenia bierne
  • Ćwiczenia czynno-bierne
  • Ćwiczenia czynne
  • Ćwiczenia w odciążeniu i z obciążeniem
  • Ćwiczenia ogólno usprawniające
  • Wyciągi
  • Mobilizacje i manipulacje
  • Ćwiczenia wg. metod neurofizjologicznych: PNF, McKenzie, Muligana, itp.
  • Masaż leczniczy
  • Nauka prawidłowego poruszania

Kinezyterapia dzieci i niemowląt

W rehabilitacji dzieci oraz niemowląt główne znaczeni ma  kinezyterapia. Zabiegi rehabilitacyjne u dzieci ryzyka okołoporodowego oraz ze schorzeniami wrodzonymi prowadzone są wg. metod neurofizjologicznych Vojty i NDT-Bobath. W terapii wykorzystujemy również  technikę somatosensoryczną SI.

W naszych ośrodkach dzieci i niemowlęta mają zapewnioną  kompleksową opiekę dzięki współpracy specjalistów z rehabilitacji medycznej, pediatrii, neurologii oraz ortopedii w leczeniu.