Najczęstsze typy urazów sportowych

Uszkodzenia ścięgien

Uszkodzenia ścięgien występują najczęściej jako otwarte po bezpośrednim urazie ścięgna i otaczających go tkanek. Mogą również powstać przy niedużym przeciążeniu na skutek istniejących chorób ogólnoustrojowych.

Uszkodzenia awulsyjne czyli oderwanie ścięgna z kawałkiem kostnym jego przyczepu lub rozerwanie na granicy ścięgna i brzuśca zlokalizowane są najczęściej w ścięgnie Achillesa, ścięgnie mięśnia dwugłowego i czworogłowego uda. Miejscowo może pojawić się obrzęk i ból.

W wyniku nawracających urazów może dojść do podwichnięcia ścięgien na skutek uszkodzenia prowadzących je tkanek (troczków, więzadeł, powięzi). Dochodzi do tego  przy nadmiernym wysiłku mięśni lub nieprawidłowej technice ćwiczenia. Najczęściej dotyczy stawu  łokciowego, nadgarstka lub kolana. Może pojawić się opuchlizna.

Zwichnięcia i skręcenia

Powstają na skutek uszkodzenia aparatu więzadłowo torebkowego stawu. Zwichnięcie to uszkodzenie znacznego stopnia tego aparatu, podczas którego dochodzi do przemieszczenia powierzchni stawowych względem siebie, w skręceniu natomiast  uszkodzony jest tylko aparat wiezadłowo-torebkowy. W obu przypadkach gromadzi się krew z uszkodzonych tkanek w jamie stawu oraz w tkankach okalających.

Następstwem tych urazów może być :

  • Ograniczenie zakresu ruchu
  • Przykurcz stawu
  • Usztywnienie stawu
  • Skostnienie okołostawowe
  • W nieleczonych przypadkach może dochodzić do niestabilności stawu, nawykowych skręceń lub zwichnięć

Zwichnięcia lub skręcenia powstają na skutek nieprawidłowego ustawienia kończyny względem podłoża. Przy skręceniu charakterystyczne jest chrupnięcie. Zwichnięcie może uniemożliwić ruch w stawie na skutek uszkodzenia tkanek i procesu zapalnego.

Uszkodzenia mięśni

Mogą być całkowite (brak ruchu) lub częściowe (ruch niepełny). Całkowite przerwanie mięśnia charakteryzuje się palpacyjnie wyczuwalną przerwą. Ten rodzaj uszkodzenia najczęściej dotyczy mięśnia dwugłowego ramienia, trójgłowego łydki i czworogłowego uda. W miejscu urazu pojawia się obrzęk i miejscowa bolesność.

Uszkodzenia ścięgien

To bardzo bolesna kontuzja, która zupełnie zablokuje ruch mięśnia. Najczęstszą kontuzją w tej grupie jest tak zwany, łokieć tenisisty. Pojawia się zwykle przy uprawianiu takich sportów jak tenis, golf, squash, badminton. Przyczyną są najczęściej mikrourazy wywołane wielokorotnymi takimi samymi ruchami, które prowadzą do mikropęknięć i powstania bólu.

Uszkodzenia więzadeł

Nigdy nie jest uszkodzeniem izolowanym, zawsze występuje z uszkodzeniem torebki stawowej. Uszkodzenia częściowe występują w skręceniach stawu i części podwichnięć stawów, natomiast całkowite w zwichnięciach stawu. Dominującym objawem jest ból przy próbie rozciągnięcia uszkodzonego więzadła.

Wybicie stawu

Następuje przy nagłych urazach. Powoduje silny ból i opuchliznę.

Pęknięcia i złamania

Pojawiają się przy upadkach i urazach. Złamania są zwykle rezultatem pęknięcia. Towarzyszy temu ogromny ból. Mogą prowadzić do zniekształceń, skrócenia długości kończyn, zwapnień okołostawowych, powstania stawów rzekomych

Stany zapalne

Na skutek powtarzających się przeciążeń może dochodzić do powstawania mikrourazów w tkankach miękkich co prowadzi do powstania przewlekłego stanu zapalnego i w konsekwencji zaburzeń ruchowych w obrąbie danego stawu. Do typowych objawów stanu zapalnego zaliczmy ból, obrzęk, zwiększone ucieplenie w stosunku do symetrycznej okolicy ciała oraz zaczerwienienie, oraz utratę funkcji.

Uprawianie sportu wiąże się z częstszym  przeciążeniem, które prowadzi do powstania różnego rodzaju schorzeń  nazywanych chorobami  przeciążeniowymi. Choroby te występują w obrębie tkanek miękkich oraz kości, jako ostry lub przewlekły zespół przeciążeniowy. Przyczyną jest nadmierny lub nieprawidłowo prowadzony trening.

Kończyna górna

Łokieć tenisisty To zapalenie przyczepów mięśniowych w okolicy nadkłykcia bocznego kości ramiennej,

Łokieć golfisty To zapalenie przyczepów mięśni do  nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej.

Zespół bolesnego barku Jest to stwierdzenie choroby barku, a nie rozpoznanie. Może obejmować zapalenie kaletki podbarkowej, niestabilność, urazy tkanek miękkich, złamania, zapalenia ściegien i torebki stawowej uszkodzenia naczyń i nerwów

Kończyna dolna

Przeciążenie tylnej grupy mięśni uda dotyczy osób uprawiających skoki i biegi.  W czasie zginania stawu kolanowego, obserwujemy bolesność uciskową w obrębie tylnej powierzchni uda.

Przeciążenie mięśni goleni obserwujemy w grupie biegaczy. Jeśli dotyczy grupy przedniej ból pojawia się przy ruchu zgięcia grzbietowego stopy z jednoczesnym wyprostem palców. Bolesność pojawiająca się w czasie zgięcia podeszwowego stopy z jednoczesną supinacją.

Zapalenie ścięgna Achillesa najczęściej pojawia się podczas wbiegania pod górę, gdy silnie napięty jest mięsień trójgłowy łydki, lub zbiegania w dół gdy mięsień ten jest w stałym napięciu. Dominującym objawem jest ból występujący przy chodzeniu.

Kontuzje kolana obejmuje najczęściej uszkodzenia łękotek, wiązadeł krzyżowych przednich i tylnych, niestabilność kolana lub uszkodzenia samej chrząstki stawowej. Bardzo częstą przyczyną jest uraz podczas biegania, jazdy na nartach lub gry w tenisa szczególnie na sztucznej trawie. Przewlekłe zmiany chorobowe  na skutek urazu lub serii mikrourazów doprowadzają do uszkodzenia chrząstki i w efekcie pojawienia się zmian zwyrodnieniowych utrudniających ruch w stawie.