Dr n. med. Kinga Rajska

specjalista okulistyki

Ukończyła I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie w 2007 roku. Od 2008 roku pracuje w Oddziale Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Łodzi. W 2013 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Egzamin specjalizacyjny z okulistyki złożyła w 2016 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała także podczas staży zagranicznych w Niemczech i Słowenii. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach w dziedzinie okulistyki. Jest autorem wielu prac opublikowanych w czasopismach medycznych.

Ukończone kursy:
Laseroterapia w retinopatii cukrzycowej, Chirurgia Refrakcyjna, Wetlab z iniekcji doszklistkowych, Interpretacja badań obrazowych w jaskrze (GDx, HRT, OCT), Optyczna koherentna tomografia przedniego odcinka gałki ocznej, w chorobach plamki i w jaskrze, Laseroterapia w leczeniu schorzeń siatkówki, Diagnostyka okulistyczna: SOCT i autofluorescencja, Kurs wprowadzający do witrektomii, Aplikacja soczewek dzieciom, interakcja soczewek i oka, korekcja astygmatyzmu za pomocą soczewek torycznych