Diagnostyka

badanie ostrości wzroku


pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria) metodą bezkontaktową i metodą Goldmanna


badanie przedniego odcinka przy pomocy lampy szczelinowej typu Haag-Streit


badanie dna oka przy pomocy soczewki Volk i oftalmoskopu


badanie wady refrakcji : autorefraktometr


badanie krzywizny rogówki (keratometria)


komputerowe badanie pola widzenia


ocena kąta przesączania (gonioskopia)


OCT plamki /siatkówki


OCT tarczy/RNFL


OCT GCC


AS – OCT


Pachymetria


Fotografia dna oka


Jak przygotować się do badania okulistycznego?

  • Należy zabrać ze sobą wcześniejszą dokumentację medyczną (karty wypisowe ze szpitala, poprzednie wyniki badań, ostatnią receptę okularową etc.).
  • Pacjent powinien znać nazwy stosowanych na stałe leków i kropli do oczu.
  • W niektórych przypadkach może być konieczne podanie kropli rozszerzających źrenicę (Tropicamid), które powodują pogorszenie ostrości wzroku przez kilka godzin. W tym czasie nie wolno prowadzić pojazdów, może się również pojawić upośledzone widzenie z bliska.
  • W przypadku badania u dzieci warto wcześniej porozmawiać z dzieckiem o przebiegu badania (podanie kropli).
  • Przed wizytą nie zaleca się wykonywania makijażu oczu. Utrudnia on ocenę stanu powiek oraz wykonanie niektórych badań (np. gonioskopię).