IBITA Bobath dla dorosłych

Metoda jest przeznaczona dla pacjentów po przebytym udarze mózgu lub innych urazach czaszkowo-mózgowych, które doprowadziły do uszkodzenia układu nerwowego, skutkując zaburzeniem funkcji, ruchów oraz kontroli postawy.

W tej koncepcji kładzie się nacisk na normalizacje napięcia mięśni odpowiadających za prawidłową postawę i prawidłowy wzorzec ruchowy. Nauczanie ruchu odbywa się poprzez doświadczenia sensomotoryczne (czuciowo-ruchowe). Pacjent poznając swoje ciało uczy się nim posługiwać w sposób celowy. Terapia metodą NDT-Bobath dla dorosłych to uporządkowany proces badania i leczenia, prowadzony zawsze w sposób zindywidualizowany.