Neurologia dziecięca

Bezwzględnym wskazaniem do przeprowadzenia konsultacji u specjalisty neurologa dziecięcego są  dzieci urodzone przedwcześnie, z ciąż mnogich, z przedłużającą się lub nasiloną żółtaczką fizjologiczną bezpośrednio po porodzie, z wadami wrodzonymi lub  dzieci, u których wystąpiła infekcja w okresie okołoporodowym powinny być zbadane przez neurologa dziecięcego  w 2-3 miesiącu życia w celu podjęcia ewentualnej szybkiej interwencji terapeutycznej.
Rodzice niemowląt powinni udać się także na konsultację, gdy zaobserwują u swojego dziecka asymetryczne ułożenie ciała dziecka , długo utrzymujące się zaciskanie piąstek, w leżeniu na plecach układanie głowy  i nóżek do tyłu, słabą kontrolę głowy  lub gdy dziecko  nie wykonuje pewnych ruchów charakterystycznych dla danego wieku kalendarzowego.
Konsultacje neurologiczne konieczne są również  w zaburzeniach snu, bólach głowy, napadowych tikach, problemach z koncentracją uwagi i  poruszania się  oraz w sytuacjach zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży.

W ramach konsultacji neurologicznej wykonujemy:

  • diagnostykę neuroruchową niemowląt, małych dzieci oraz młodzieży
  • leczenie poprzez oddziaływania farmakologiczne i rehabilitację wczesnodziecięcą
  • porady i wskazówki dla rodziców/opiekunów