Fizykoterapia

Fizykoterapia jest działem rehabilitacji który wspomaga usprawnianie ruchowe. Wykorzystuje czynniki fizyczne takie jak:

  • energia cieplna
  • energia elektryczna
  • energia wodna
  • energię mechaniczną
  • energię pola elektromagnetycznego
  • energia świetlna

Wszystkie te czynniki wywierają działanie miejscowe na skórę, błony śluzowe, tkanki i narządy głębiej położone, ale również, działają ogólnoustrojowo na układ krążeniowo-oddechowy, odpornościowy, endokrynologiczny i inne.
Zabiegi fizykoterapeutyczne mogą być stosowane przed, w trakcie, lub po ćwiczeniach ruchowych. Wykonujemy je w seriach przez 5 do 10 dni łącząc różne rodzaje energii w celu wywołania efektu synergii spotęgowania efektu terapeutycznego

Pracownia elektroterapii i elektrodiagnostyki

Nowoczesne aparatura zapewnia wykorzystanie wszystkich rodzajów prądów stosowanych w leczeniu stanów zapalnych, zespołów bólowych, niedowładów czy zaników mięśni m.in. Elektrodiagnostyka daje możliwości wyboru najbardziej efektywnej terapii oraz kontrolę procesu leczniczego. Istnieje możliwość kojarzenia elektroterapii z ultradźwiękami.

Pracownia magnetoterapii

Terapia polem magnetycznym o niskiej częstotliwości przeznaczona jest dla pacjentów  po złamaniach, z zespołami bólowymi w przebiegu chorób narządu ruchu i układu nerwowego.

Pracownia laseroterapii

Zabiegi laseroterapii przy wykorzystaniu skanera lub głowicy punktowej zapewniają optymalną terapię zmian miejscowych jak i uogólnionych.

hydroterapiaPracownia hydroterapii

Zabiegi wodolecznicze  w obrębie kończyn górnych stosujemy u osób z urazami i schorzeniami układu kostno- stawowego oraz układu nerwowego.

Pracownia ultradźwięków

Aparatura medyczna wykorzystująca ultradźwięki do leczenia umożliwia terapię falą ultradźwiękową, ultrafonoforezę -ułatwiającą miejscowe działanie leków dzięki efektowi synergii z falą ultradźwiękową oraz elektrofonoforezę , która dodatkowo korzysta z elektroterapii.
Terapia z wykorzystaniem ultradźwięków stosowana jest szczególnie u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi oraz zespołami bólowymi.

Pracownia krioterapii

Krioterapia miejscowa parami ciekłego azotu (-140°C) stosowana w zespołach bólowych, chorobie reumatycznej, zmianach zwyrodnieniowych, w połączeniu z zabiegami kinezyterapii w celu poprawy efektu leczenia.

Pracownia diatermii krótkofalowej

Diatermia krótkofalowa wykorzystuję pole elektromagnetyczne o wielkiej częstotliwości w leczeniu schorzeń. Zbiegi oparte na wykorzystania ciepła endogennego w tkankach głębokich w celu rozluźnienia napięcia mięśniowego, zwiększenia przepływu krwi i przemiany materii, działają przeciwobrzękowo. Praca w trybie impulsów elektromagnetycznych bez efektu cieplnego wpływa na przewodnictwo nerwowo-mięśniowe wykazując działanie przeciwbólowe.