Lek. med Konrad Dylewski

Lekarz, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, European Diploma in Radiology.
W 2013r. ukończył studia na kierunku lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W 2014r. rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach, w trakcie którego  zdobywał wiedzę i doskonalił umiejętności w pracowniach USG, zakładach diagnostyki obrazowej i radiologii cenionych warszawskich szpitali.

W 2020r. ukończył szkolenie specjalizacyjne, zdając europejski egzamin z radiologii European Diploma in Radiology (EDiR).