Nakłucia i blokady

Nakłucia stawów służą zarówno celom diagnostycznym (pobranie płynu stawowego lub podanie środka cieniującego) jak i leczniczym (podanie do jamy stawowej leków).


W celu miejscowego leczenia ograniczonych, niebakteryjnych stanów zapalnych, dolegliwości bólowych występujących po przeciążeniach w obrębie przyczepów ścięgien, w kaletkach maziowych czy więzadłach okołostawowych, często wprowadza się do tkanek roztwory środków znieczulających lub kortykosteroidy.
Blokady czyli wyłączenie zwojów, splotów i pni nerwowych, polegają na wstrzyknięciu środka znieczulającego w roztworze wodnym w najbliższe ich sąsiedztwo. Ich celem jest zadziałanie lecznicze na obszar położony obwodowo od blokowanego odcinka.


W leczeniu dolegliwości bólowych najczęściej podaje się iniekcje z leków sterydowych, tak aby skrócić maksymalnie ich czas podawania. Są to substancje o silnym działaniu przeciwzapalnym, ale mają niestety bardzo wiele działań niepożądanych. Leki sterydowe szczególnie ostrożnie powinny być stosowane u chorych z cukrzycą, ostrymi chorobami wirusowymi, osteoporozą, chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, nadciśnieniem tętniczym i zaburzeniami funkcji nerek.


Generalnie mimo dobrej odpowiedzi na leczenie nie powinno się wykonywać podawania sterydów częściej niż 3–4 razy w roku.
Warto wiedzieć, że blokady wykonujemy nie tylko dostawowo, ale i zewnątrzoponowo. Można wykonywać je na różnych poziomach kręgosłupa.