Lek. med. Szymon Jagodziński

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Specjalista w dziedzinie kardiologii i chorób wewnętrznych. Obecnie Dyrektor ds. medycznych Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie i Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala w Żyrardowie.

Pan Doktor w zawodzie pracuje zawodowo od 15 lat, posiada duże doświadczenie w pracy w szeroko pojętym systemie ochrony zdrowia: w klinikach kardiologicznych, oddziale kardiologii w szpitalu wojewódzkim, w poradniach kardiologicznych, w oddziałach chorób wewnętrznych w szpitalach powiatowych, w poradni lekarza rodzinnego, w karetce pogotowia, w nocnej pomocy lekarskiej oraz w szpitalnym oddziale ratunkowym.

Brał udział w badaniach naukowych, kursach oraz licznych konferencjach i warsztatach. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 

Lekarz zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorych z zakresu chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem chorób serca. Konsultuje dzieci i dorosłych, wykonuje badania echokardiograficzne / Echo serca, interpretuje badania elektrograficzne i całodobowe pomiary ciśnienia tętniczego metodą Holtera, wykonuje testy wysiłkowe na bieżni i cykloergometrze. Działalność Pana Doktora obejmuje także zapobieganie rozwojowi chorób, szczególnie układu sercowo naczyniowego.

Do każdego chorego stara się podchodzić indywidualnie, wykorzystując zdobytą wiedzę, doświadczenie oraz wrodzoną empatię.