Badanie Holtera – 24h RR

Badanie Holtera – 24h ciśnienia tętniczego

Wskazania do wykonania badania:

  • duże różnice w zakresie wartości ciśnienia tętniczego zmierzonego w gabinecie lekarskim podczas tej samej wizyty lub różnych wizyt,
  • istotne różnice w odczycie wartości ciśnienia tętniczego mierzonego w gabinecie lekarskim i w domu,
  • oporność na farmakologiczne leczenie nieprawidłowego ciśnienia,
  • występowanie spadków ciśnienia tętniczego, co jest szczególnie częste u osób starszych i chorujących na cukrzycę,
  • nadciśnienie tętnicze lub stan przedrzucawkowy u kobiet w ciąży.