Ważne informacje

Dokumenty do pobrania:


Szanowni Pacjenci,
uprzejmie prosimy o zapoznanie się z artykułem, dotyczącym wytycznych KIF (Krajowej Izby Fizjoterapeutów) w sprawie świadczenia i korzystania z usług fizjoterapii, po przebytej chorobie w czasie pandemii.
Materiały KIF, opracowane zostały na podstawie wytycznych: konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych, konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej, GIS i MZ.
Dokument do pobrania tutaj »
Pozdrawiamy
Zespół Artkinezis

Szanowni Państwo, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o:
1. Przychodzenie do przychodni w maseczkach, 10 minut wcześniej przed zabiegami lub 5 minut wcześniej przed poradami lekarskimi w celu wypełnienia procedur związanych z Państwa i naszym bezpieczeństwem.
2. Umawianie na zabiegi lub na porady wyłącznie drogą telefoniczną lub poprzez skrzynkę odbiorczą-pocztową, pozostawiając skierowanie wraz z prawidłowo zapisanym numerem telefonu.
3. Korzystanie z dzwonka przy drzwiach, celem oznajmienia przybycia.
4. Dezynfekcję rąk oraz wykonywanie zaleceń, wskazanych przez pracownika rejestracji – pomiar ciepłoty ciała, podpisanie ankiety.
5. Oczekiwanie na zabiegi lub poradę w bezpiecznych odstępach od innych pacjentów.
6. W czasie pandemii czas oczekiwania na zabiegi może zostać wydłużony.
7. Z uwagi na zachowanie wymaganych odstępów i nie przekraczanie wymaganej liczby osób w przychodni oczekujemy na zewnątrz zachowując bezpieczne odległości.
8. Wizyty do lekarza rodzinnego POZ odbywają się po decyzji lekarza w trakcie przeprowadzonej teleporady.
Prosimy o wyrozumiałość oraz stosowanie się do wytycznych i regulaminu placówki.
Pozdrawiamy
Zespół Artkinezis