Lek. med. Michał Wojtas

Pan Doktor jest absolwentem II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Specjalizację w dziedzinie okulistyki odbył w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, natomiast staż kliniczny w Klinice Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Tytuł specjalisty uzyskał w 2017 roku.

Ukończył liczne szkolenia w kraju i za granicą, m. in. kurs European University Professors of Ophthalmology oraz prestiżowy Venice Ophthalmology Summer School. Pan Doktor obecnie pełni funkcję starszego asystenta w Mazowieckm Szpitalu Bródnowskim.

Interesuje się między innymi chirurgią laserową siatkówki, diagnostyką zaburzeń widzenia oraz operacjami rekonstrukcyjnymi aparatu ochronnego gałki ocznej.