Lek. med. Ewa Haładyj

Ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny. Od 2012 roku pracuje jako asystent w Klinice Układowych Chorób Tkanki Łącznej Instytutu Reumatologii w Warszawie.

Absolwentka prestiżowych Master Studies in Autoimmune Diseases Uniwersytetu w Barcelonie. Jest autorem licznych publikacji naukowych i wystąpień klinicznych w czasie zjazdów i konferencji reumatologicznych poświęconych diagnostyce i leczeniu układowych chorób tkanki łącznej.
W obszarze jej zainteresowań leżą szczególnie układowe choroby tkanki łącznej – toczeń rumieniowaty układowy, zespół antyfosfolipidowy, twardzina układowa czy reumatoidalne zapalenie stawów. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu do ciąży oraz w leczeniu ciężarnych pacjentek z chorobami tkanki łącznej. Ukończyła szkolenie Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z kapilaroskopii. Posiada także certyfikat densytometrii, diagnostyki i leczenia osteoporozy Attestation of Achievement IOF.