Kardiolog Żyrardów

Zapraszamy do nowoczesnej poradnia kardiologicznej w Żyrardowie. Oferujemy dostęp do diagnostyki obrazowej serca (ECHO serca z kolorowym Dopplerem), badań wysiłkowych EKG na bieżni lub cykloergometrze oraz 24 godzinnego pomiaru EKG i ciśnienia tętniczego metodą Holtera. Wykonujemy również ocenę sprawności i wydolności serca u sportowców.

ECHO serca z Dopplerem

Kardiolog w Żyrardowie

USG dopplerowskie umożliwia ocenę przepływu krwi przez zastawki serca, żyły i tętnice. W połączeniu ze standardowym badaniem USG/ECHO serca daje dobrą ocenę zaawansowania zmian utrudniających przepływ krwi (zwężenia) lub cofania się pod prąd (niedomykalność zastawek serca) oraz przecieków krwi przez nieprawidłowe połączenia pomiędzy jamami serca lub pomiędzy naczyniami krwionośnymi (np. tzw. przetoka tętniczo-żylna).

Badanie Holtera – 24h EKG

Badanie polega na wykonaniu 24 godzinnego zapisu EKG przy użyciu rejestratorów holterowskich. Pozwala na rozpoznanie zaburzeń rytmu serca (częstoskurcze, pojedyncze pobudzenia dodatkowe, napady migotania przedsionków) oraz przewodzenia (zespoły preekscytacji, bloki przewodzenia wymagające niekiedy wszczepienia stymulatora serca), niemego niedokrwienia mięśnia sercowego.
Uczucie arytmii, omdlenia czy utrata przytomności są wskazaniem do wykonania tego badania.

Badanie Holtera – 24h ciśnienia tętniczego

Wskazania do wykonania badania:

 • duże różnice w zakresie wartości ciśnienia tętniczego zmierzonego w gabinecie lekarskim podczas tej samej wizyty lub różnych wizyt
 • istotne różnice w odczycie wartości ciśnienia tętniczego mierzonego w gabinecie lekarskim i w domu
 • oporność na farmakologiczne leczenie nieprawidłowego ciśnienia
 • występowanie spadków ciśnienia tętniczego, co jest szczególnie częste u osób starszych i chorujących na cukrzycę
 • nadciśnienie tętnicze lub stan przedrzucawkowy u kobiet w ciąży

Próba wysiłkowa (wysiłkowe badanie EKG)

próba wysiłkowa

Próba wysiłkowa jest nieinwazyjnym badaniem diagnostycznym stosowanym w kardiologii do oceny reakcji mięśnia sercowego na wysiłek fizyczny, który przekłada się na większe zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen.
W czasie badania kardiolog ocenia zapis EKG, ciśnienie tętnicze oraz częstość serca. Pacjent wykonuje wysiłek idąc po ruchomej bieżni lub korzystając ze specjalnego roweru (ergometr). Badanie trwa do momentu, gdy pacjent osiągnie maksymalną dla siebie wartość tętna (tętno przyspiesza w czasie wysiłku, orientacyjną górną granicą jest wartość 220) lub gdy wystąpią konkretne objawy.
Próba wysiłkowa jest głównie wykorzystywana do diagnostyki pacjentów podejrzanych o chorobę wieńcową posiadających prawidłowy zapis EKG w spoczynku, do oceny wydolności wysiłkowej u chorych z rozpoznaną choroba wieńcową, po zawale serca oraz po leczeniu reperfuzyjnym. Próbę wykonuje się także w czasie diagnostyki nietypowych bólów w klatce piersiowej oraz u chorych po wszczepieniu stymulatora serca czy w przypadku niektórych wad zastawkowych.

Ocena wydolności sportowców

W medycynie sportowej (u osób młodych i zdrowych) interesuje nas wydolność fizyczna. Najdokładniej wydolność fizyczną możemy ocenić stosując maksymalną próbę wysiłkową z bezpośrednim pomiarem poboru tlenu. W praktyce częściej stosujemy próby submaksymalne (klasycznie do osiągnięcia 85% maksymalnej wiekowej częstości skurczów serca), a wielkość VO2max obliczamy metodą pośrednią.

Metodyka testu wysiłkowego

Badanie polega na stopniowym wzroście obciążenia na bieżni lub cykloergometrze:

 • na cykloergometrze – o 30 W co 3 min przy obrotach 60/min
 • na bieżni ruchomej – wg zmodyfikowanego lub typowego protokołu Bruce’a, Naughton’a lub innych
 • bieżąca obserwacja elektrokardiograficzna
 • pomiar i rejestracja tętna (minimum co 2-3 minuty)
 • pomiar ciśnienia co 2-3 minuty
 • obserwacja i kontrola samopoczucia pacjenta
 • zakończenie wysiłku przy wystąpieniu kryteriów przerwania testu
 • obserwacja pacjenta (EKG, ciśnienie tętnicze do 10 minut po zakończeniu wysiłku)

U młodych, zdrowych sportowców, celem próby jest ustalenie wydolności fizycznej dlatego można stosować 6 minutowy wysiłek na poziomie submaksymalnym (w przedziale tętna 120-170/min) z oceną VO2max na podstawie nomogramu Astrand-Rhyming. W praktyce klinicznej obciążenie zwiększa się stopniowo, co umożliwia pełną ocenę tolerancji wysiłkowej i zwiększa bezpieczeństwo próby.

Centrum Medycyny i Rehabilitacji ARTKINEZIS
ul. Wiejska 19/21 Żyrardów tel: 46 858 10 90
ul. Kwiatów Polnych 4, Pruszków ( Pęcice) 05-806 tel. 22 730 13 30