Osteopatia w chorobach stawu skroniowo-żuchwowego

Ból żuchwy pojawiający się podczas gryzienia, żucia lub ziewania związany jest z nieprawidłowym funkcjonowaniem stawów skroniowo-żuchwowych. Może mu towarzyszyć uczucie blokowania stawu.

Dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych dotyczą około 80% populacji dlatego stanowią poważny problem społeczny.

Przyczyną wspomnianych zaburzeń mogą być wady postawy, ubytki uzębienia, wady zgryzu, nieprawidłowe protezy oraz bruksizm – patologiczne zgrzytanie zębów podczas snu, które może nasilać się w wyniku stresu. Zaniedbane i nieleczone dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych stanowią częstą przyczynę przewlekłych bólów głowy, szyi i karku.

Mogą powodować zaburzenia słuchu i bóle ucha nieznanego pochodzenia.

Zabiegi osteoptyczne są istotnym i często koniecznym elementem skutecznego leczenia.

Poprzez odpowiednio dobrane techniki równoważące napięcie mięśniowe i więzadłowe, a także mobilizujące krążek stawowy możliwe jest:

  • zniesienie dolegliwości bólowych w stawie skroniowo-żuchwowym
  • poprawa zakresu ruchomości stawu
  • zmniejszenie lub całkowite zniesienie dolegliwości promieniujących do szyi, karku lub głowy.

Podczas diagnostyki i terapii osteopatycznej uwzględniamy zaburzenia dotyczące samego stawu skroniowo-żuchwowego jak również odległe dysfunkcje innych struktur anatomicznych.

Opracował Mgr Rafał Leszcz