Lekarz Rodzinny POZ – profilaktyka chorób układu krążenia

Choroby układu krążenia to główna przyczyna zgonów w Polsce i na świecie. Zmiana stylu życia oraz wczesna diagnostyka mogą odwrócić ten niekorzystny trend.

Mimo nowocześniejszych metod leczenia i coraz lepszej diagnostyki  umieralność w Polsce z powodu chorób układu krążenia należy do najwyższych w Europie. Ma no to wpływ wiele czynników związanych ze współczesnym stylem życia, m.in.: nieodpowiednia dieta, palenie tytoniu i picie alkoholu, stres czy brak lub niewystarczająca ilość aktywności fizycznej.

Długotrwałe narażenie na te czynniki może prowadzić do licznych schorzeń, m.in.: zaburzeń gospodarki lipidowej, otyłości, cukrzycy czy nadciśnienia tętniczego. Tylko przez wyeliminowanie niewłaściwych nawyków, możemy w dużym stopniu zminimalizować ryzyko zachorowania.

Czynniki chorób układu krążenia

Czynniki, na które nie masz wpływu:

 • płeć męska (większe ryzyko u mężczyzn niż u kobiet przed menopauzą)
 • wiek (mężczyźni od 45 lat, kobiety od 55 lat)
 • predyspozycje genetyczne

Czynniki, na które możesz mieć wpływ:

 • nadwaga i otyłość
 • podwyższone ciśnienie tętnicze
 • zaburzenia gospodarki lipidowej
 • stan przedcukrzycowy lub cukrzyca
 • palenie wyrobów tytoniowych
 • niska aktywność fizyczna, siedzący tryb życia
 • spożywanie alkoholu
 • stres

Aby zapobiegać chorobom kardiologicznym:

 • prowadź aktywny i higieniczny tryb życia
 • zmień sposób odżywiania – zwiększ proporcje warzyw i owoców w swojej diecie
 • zachowuj równowagę pomiędzy pracą a odpoczynkiem
 • utrzymuj prawidłową masę ciała
 • kontroluj ciśnienie tętnicze
 • ogranicz picie alkoholu
 • zrezygnuj z palenia papierosów
 • wykonuj badania profilaktyczne.

Rolą lekarza rodzinnego jest nie tylko opieka nad pacjentem z chorobą serca, ale także profilaktyka i ograniczenie czynników predysponujących do rozwoju choroby. Do lekarza rodzinnego pacjent najczęściej zgłasza się z pierwszymi objawami choroby. Każdy chory z chorobą serca powinien być prowadzony w sposób indywidualny. Terapia i opieka Lekarza Rodzinnego POZ,  powinna nie tylko przedłużać życie, ale tak, że poprawiać jego jakość, zmniejszać liczbę zaostrzeń choroby i ewentualną hospitalizację. Jeżeli tylko jest to możliwe, należy myśleć o leczeniu przyczynowym.

W trakcie leczenia najważniejsze oprócz prowadzonej terapii wydaje się dobre monitorowanie  choroby i edukacja chorego. Należy regularnie planować dla pacjenta wizyty kontrolne, aby uniknąć zaostrzeń choroby. Właściwe budowanie relacji i więzi z pacjentem daje podstawę do skutecznych działań medycznych jak i edukacyjnych.

Dla potwierdzenia znaczenia działań profilaktycznych i edukacji pacjenta cytujemy wypowiedź Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Prof.  dr hab. Przemysława Mitkowskiego:

„..Polska jest w wśród państwa o wysokiej grupie ryzyka zachorowalności. W porównaniu z Europą mamy o 30 proc. wyższą zachorowalność i część z tych przypadków może być zakończona zgonem.” 

„…programy kardiologiczne nie cieszą się popularnością wśród Polaków”. 

„20 programów profilaktycznych w 7 województwach objęło tylko 50 tys. osób czyli 0,14 proc. naszej populacji. Z programu 40+ skorzystało 300 tys. osób na 20 mln,  które miały zostać nim objęte”. 

„Największym wyrwaniem jest odwrócenie trendu dotyczącego zachorowalności na choroby sercowo-naczyniowe. Ważne jest też wydłużenie życia bez ograniczenia sprawności, czyli wdrażanie nowych metod zarówno farmakologicznych, jak i diagnostycznych. ‘’

Pacjenci Centrum Medycyny i Rehabilitacji Artkinezis korzystający poradni Lekarza Rodzinnego POZ mają zagwarantowany pełen dostęp do specjalistycznej opieki lekarskiej oraz badań diagnostycznych: laboratoryjnych, ultrasonograficznych i RTG. W poradni kardiologicznej w ramach profilaktyki i leczenia chorób układu krążenia wykorzystujemy nowoczesne metody diagnostyczne jak: badanie echo serca z kolorowym dopplerem, próbę wysiłkową na bieżni lub cykloergometrze, całodobowe pomiary ciśnienia tętniczego i EKG metodą Holtera. Pacjentom Artkinezis zapewniamy krótkie terminy oczekiwania na wizyty do lekarzy. 

W Centrum Medycyny i Rehabilitacji Artkinezis pacjenci, którzy ukończyli  40 rok życia mogą skorzystać z programu profilaktycznego 40+ o którym wspomina konsultant krajowy z zakresu kardiologii.

Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 PLUS, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn oraz pakiet wspólny. 

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 • stężenie glukozy we krwi
 • próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP
 • poziom kreatyniny we krwi
 • badanie ogólne moczu
 • poziom kwasu moczowego we krwi
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn

 • morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 • stężenie glukozy we krwi
 • próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP
 • poziom kreatyniny we krwi
 • badanie ogólne moczu
 • poziom kwasu moczowego we krwi
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)
 • PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny

 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie
 • obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Z programu Pacjenci mogą skorzystać do końca czerwca 2024 r.

Zapraszamy do Poradni Lekarza Rodzinnego Artkinezis

Zespół Artkinezis