Artkinezis w rządowym projekcie e-Gabinet+

Co musisz wiedzieć o projekcie?

Pandemia COVID-19 pokazała jak ważna jest poprawa stanu infrastruktury teleinformatycznej placówek POZ. W odpowiedzi został uruchomiony projekt „e-Gabinet+”, którego celem jest wsparcie cyfryzacji świadczeniodawców udzielających świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Podstawowe korzyści dla placówki POZ 

 • wyposażenie placówki POZ w sprzęt komputerowy (maksymalnie 6 zestawów komputerowych – laptopów z czytnikami e-dowodów) oraz urządzenia wielofunkcyjne,
 • możliwość wykorzystania bezpłatnej aplikacji gabinetowej e-Gabinet +, w celu integracji z centralnym systemem e-zdrowia.

Podstawowe korzyści dla personelu placówki POZ 

 • usprawnienie obsługi pacjenta poprzez informatyzację czynności związanych z rejestrowaniem danych o udzielonych świadczeniach,
 • szybszy dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta wytworzonej 
  w innym podmiocie leczniczym.

Podstawowe korzyści dla pacjenta 

 • poprawa jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez placówki POZ,
 • zwiększenie dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej (dokumentacja jest udostępniana bez dodatkowych opłat),
 • zapewnienie wysokiego poziomu skuteczności diagnostyki i leczenia (trafne i szybkie diagnozy),
 • zmniejszenie do minimum czasu, który upływa od momentu dokonania diagnozy do momentu podjęcia leczenia,
 • poprawa warunków korzystania z usług medycznych placówek POZ oraz innych podmiotów ochrony zdrowia, które korzystają z dokumentacji wytworzonej w placówkach POZ.