Teleporady

Szanowni Państwo, teleporady stały się ważnym narzędziem opieki nad pacjentami w czasie trwania epidemii.

Posiadają wiele zalet i na pewno pozostaną w POZ jako jedna z form opieki. W dniu 14 sierpnia b.r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało rozporządzenie w sprawie standardu udzielania teleporady w POZ.

Standard, opisuje zasady postępowania i wskazania, kiedy należy zachować szczególną ostrożność i zbadać pacjenta osobiście.

W Artkinezis teleporady są umawiane za pośrednictwem rejestracji, realizowane są w wyznaczonym terminie.

Do teleporady pacjent powinien przygotować się w odpowiedni sposób:

– podać nr telefonu, na który lekarz będzie dzwonił w celu realizacji teleporady,

– przygotować dokument tożsamości-lekarz będzie zadawał pytania potwierdzające dane osobowe pacjenta,

-przygotować wyniki badań laboratoryjnych, rtg, usg, karty wypisowe ze szpitala i inne,

Podczas teleporady, lekarz z pacjentem omówi szczegółowo problem zdrowotny, przekaże zalecenia do dalszego postępowania oraz przekaże niezbędne w procesie leczenia e-recepty, e- skierowanie,  zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, skierowania na badania.

Więcej informacji szczegółowych znajda Państwo pod adresem:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/teleporady—zbior-zasad-i-dobrych-praktyk-dla-lekarzy-poz

Pozdrawiamy

Zespół Artkinezis