Specjaliści – rehabilitacja

Żyrardów

 

Lek. med. Katarzyna Szynkarska Grzejszczak specjalista rehabilitacji medycznej, pediatra
Lek. med. Dorota Guzel-Cieślak specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Lek. med. Anita Karlicka specjalista rehabilitacji medycznej
Lek. med. Dariusz Grzejszczak specjalista rehabilitacji medycznej – w trakcie, lekarz chorób wewnętrznych

Pruszków

Lek. med. Katarzyna Szynkarska Grzejszczak specjalista rehabilitacji medycznej, pediatra
Lek. med. Dorota Guzel-Cieślak specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Lek. med. Dariusz Grzejszczak specjalista rehabilitacji medycznej– w trakcie, lekarz chorób wewnętrznych