Lek. med. Dariusz Grzejszczak

Specjalista Rehabilitacji Medycznej – w trakcie. Lekarz Chorób Wewnętrznych
Absolwent I wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizację z Chorób Wewnętrznych ukończył pod kierunkiem Prof. dr hab. n. med. Jacka Imieli.
Doświadczenie zawodowe uzyskał w Klinice Chorób Wewnętrznych i Nefrologii AM w Warszawie oraz w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie.
Brał udział w licznych badania klinicznych w kraju i zagranicą. Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacyjnego.