PŁYNNA CYTOLOGIA CIENKOWARSTWOWA LBC

W PORADNI GINEKOLOGICZNEJ jest możliwość wykonania badania do diagnostyki w kierunku RAKA SZYJKI MACICY najnowocześniejszą metodą PŁYNNEJ CYTOLOGII CIENKOWARSTWOWEJ LBC.

Cienkowarstwowa cytologia na podłożu płynnym LBC, (ang. Liquid Based Cytology), to nowa technika wykonywania przesiewowych badań w kierunku raka szyjki macicy.

Metoda ta, stanowi nowoczesną alternatywę dla cytologii konwencjonalnej i została opracowana w celu zminimalizowania ryzyka błędnej analizy ręcznie wykonywanych rozmazów cytologicznych. GINEKOLOGICZNA LBC opiera się na unowocześnionej, automatycznej technice przygotowania preparatu cytologicznego. Pobrany materiał jest rozprowadzany w odpowiednim płynie preparacyjnym, przy czym pobrane komórki nabłonkowe są oddzielane od naturalnych zanieczyszczeń jak krew i śluz i nanoszone na szkiełko mikroskopowe tak, by, z jednej strony uniknąć powstawania skupień i nawarstwień komórek, a z drugiej, zachować naturalną konfigurację połączeń pomiędzy komórkami.

Technika przygotowania preparatu w LBC zwiększa istotnie ilość komórek nadających się do oceny cytologicznej i umożliwia standaryzację preparatu dzięki powtarzalności metody nanoszenia materiału na szkiełko.

W latach 1998-2005 stwierdzono, że LBC zwiększyła wykrywalność śródbłonkowych zmian dysplastycznych dużego stopnia, HSIL o ponad 64%w porównaniu do metody tradycyjnej.
W materiale przygotowanym taką metodą można dodatkowo wykonać badania PCR w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego – HPV.

Informujemy, że Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje cytologię płynną LBC, jako metodę zalecaną w przesiewowych badaniach w kierunku wykrycia raka szyjki macicy. PTG dodatkowo zaleca wykonywanie przesiewowych testów na obecność DNA HPV (HR).

W trosce o zdrowie zachęcamy do korzystania z nowoczesnej diagnostyki i zapraszamy do zapisów do poradnii.

Zespół Artkinezis