Hipertensjolog czyli lekarz specjalista nadciśnienia tętniczego

Hipertensjologia to dziedzina medycyny zajmująca się przebiegiem i leczeniem nadciśnienia tętniczego.

Nieleczone nadciśnienie tętnicze prowadzi do szeregu powikłań takich jak miażdżyca naczyń krwionośnych, choroby niedokrwiennej serca w tym zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, upośledzenia jego funkcji prowadzących do demencji a także do uszkodzenia nerek czy wzroku.

Hipertensjolog to lekarz specjalista zajmujący się leczeniem pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Nadciśnienie tętnicze oprócz podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego wywołuje szereg objawów takich jak zawroty głowy, duszności, bezsenność, kołatanie serca, zmęczenie, nadmierna drażliwość, bóle okolic klatki piersiowej, ból głowy, w szczególności potylicy, częste krwotoki z nosa, szumy uszne oraz uczucie ucisku w głowie.

Lekarz specjalista hipertensjolog zajmuje się także pacjentami, którzy przebyli udar mózgu, chorymi na cukrzycę, z upośledzoną funkcją nerek oraz osobami starszymi, po ciężkich operacjach i kobietami w ciąży u których łatwo może wystąpić nadciśnienie tętnicze – rzucawka porodowa prowadzące do poronienia.

Nadciśnienie tętnicze jest głównym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia będących pierwszą przyczyną przedwczesnych zgonów na świecie. Wysokość ciśnienia tętniczego wykazuje ścisły związek ze śmiertelnością i rozwojem takich chorób jak zawał serca, udar, choroba tętnic obwodowych oraz niewydolność nerek.

Osoby z grupy ryzyka oraz ze zdiagnozowanym nadciśnieniem tętniczym powinny zadbać o:

  • normalizację masy ciała,
  • zachowanie odpowiedniej diety ze zmniejszeniem spożycia tłuszczów i zwiększeniem spożycia warzyw i owoców,
  • ograniczenie spożycia alkoholu i soli,
  • zaprzestanie palenia tytoniu ,
  • zwiększenie aktywności fizycznej
  • systematyczną kontrolę pomiarów ciśnienia tętniczego w warunkach domowych.

Szczególnie powinny zwracać uwagę na kontrolę ciśnienia osoby z grupy ryzyka z rodzinnym obciążeniem chorobami układu krążenia (udar mózgu, zawał serca, niewydolność serca), kobiety przed 65 rż., mężczyźni przed 55rż., osoby z cukrzycą lub współistniejącą chorobą nerek.
W diagnostyce nadciśnienia tętniczego za nieprawidłowe wartości w pomiarach domowych przyjmuje się średnią wartość z kilku pomiarów przekraczającą lub równą 135 mmHg ciśnienia skurczowego i/lub 85 mm Hg ciśnienia rozkurczowego. Codzienne pomiary domowe ciśnienia tętniczego rano i wieczorem należy szczególnie zalecać w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym wizytę kontrolną i powinny stanowić podstawę ewentualnej modyfikacji terapii hipotensyjnej przez lekarza.

Brak prawidłowej kontroli ciśnienia tętniczego w terapii lekarza rodzinnego jest wskazaniem do wizyty u lekarza specjalisty hipertensjologa lub kardiologa. W terapii nadciśnienia tętniczego bardzo pomocny jest całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego ze względu na jego dobową zmienność.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia lekarza specjalisty hipertensjologa w naszej placówce.

Zespół Artkinezis