Co to jest igłoterapia sucha (suche igłowanie)?

Igłoterapia sucha/suche igłowanie jest jedną z technik terapeutycznych stosowaną w leczeniu bólu w tym bólu głowy, dysfunkcji spowodowanych problemami mięśniowo – powięziowymi, a także w celu leczenia niektórych dolegliwości neurologicznych. W leczeniu za pomocą suchego igłowania wykorzystuje się bardzo cienkie, specjalne akupunkturowe igły. Terapia ta jest nazywana suchym igłowaniem ze względu na fakt, iż igły wykorzystywane do zabiegu nie posiadają możliwości wprowadzania leku, bądź innej substancji do ciała pacjenta.

Technika ta nie jest tożsama z akupunkturą albowiem akupunktura jest częścią Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, natomiast suche igłowanie/igłoterapia sucha jest techniką medycyny zachodniej, która wymaga diagnozy medycznej.

Jaki jest mechanizm działa igłoterapii suchej/suchego igłowania?

Igłoterapia sucha/suche igłowanie działa poprzez zmianę sposobu odczuwania bólu (efekt neurologiczny) oraz pomaga organizmowi pozbyć się uporczywego skurczu mięśni związanego z istnieniem punktów spustowych (efekt mięśniowo-powięziowy). Suchemu igłowaniu towarzyszą dodatkowe zmiany w przewodnictwie elektrycznym i chemicznym, które wspomagają proces gojenia. Suche igłowanie/igłoterapia sucha stanowi jedną z metod  fizjoterapii. Dla uzyskania optymalnego efektu suche igłowanie powinno być łączone z rehabilitacją leczniczą.

Na czym polega suche igłowanie/igłoterapia sucha?

Suche igłowanie polega na wprowadzeniu bardzo cienkiej igły bezpośrednio do mięśniowo-powięziowych punktów spustowych. Przed przystąpieniem do nakłucia niewydolnego mięśnia, terapeuta palpacyjnie przeprowadza dokładne badanie, które ma na celu zlokalizowanie napiętego pasma o zwiększonej wrażliwości na nacisk oraz lokalnego skurczu mięśniowego. Zabieg ten można również wykonać bezpośrednio na powięź, ścięgna oraz więzadła.

Fizjoterapeuta dobierze długość i grubość igły odpowiednią dla stanu Twojego zdrowia i rozmiaru ciała, a następnie wprowadzi ją w skórę w odpowiednim miejscu.
Dodatkowo, pozostaną zachowane procedury bezpieczeństwa: odkażanie skóry, rękawiczki i sterylne igły. Poczujesz przy tym niewielkie ukłucie. W zależności od techniki igłowania wybranej przez fizjoterapeutę, możesz również poczuć ból mięśni lub ich chwilowy skurcz. Są to normalne i pożądane odczucia, które oznaczają, że doświadczysz ulgi w odniesieniu do swoich objawów.

Jakie są przeciwskazania do suchego igłowania:

 • Igłofobia,
 • Nowotwór, 
 • Infekcja z lub bez gorączkowania,
 • Zmiany skórne i otwarte rany, 
 • Ciężka miażdżyca,
 • Tętniaki, 
 • Zaburzenia czucia, 
 • Zaawansowana osteoporoza,
 • Krwiaki, obrzęki,
 • Implanty,
 • Rozrusznik serca, 
 • Pacjenci z zaburzeniami krzepnięcia krwi – tylko za zgodą lekarza prowadzącego,
 • Ciąża – w pierwszym trymestrze, później tylko za zgodą lekarza prowadzącego,
 • Padaczka jeśli nieleczona, 
 • Osoby z chorobami psychicznymi nie będące w stanie wyrazić świadomej zgody, 
 • Choroby zakaźne.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wystąpienia wskazanych wyżej przeciwskazań lub innych wątpliwości co do aktualnego stanu zdrowia, należy o tym poinformować osobę wykonywującą igłoterapię suchą/suche igłowanie i skonsultować z nią swoje wątpliwości przed rozpoczęciem zabiegu.

Jakie są możliwe działania niepożądane igłoterapii suchej/suchego igłowania?

Do częstych, typowych i niegroźnych działań niepożądanych suchego igłowania należą w szczególności:

 • Małe krwiaki w miejscu igłowania,
 • Ból mięśni, który może utrzymywać się przez następne 1-4 dni,
 • 1-2 dniowa przeczulica,

W rzadkich przypadkach, Pacjenci mogą czuć się bardzo szczęśliwi, bliscy łez, spoceni lub mogą odczuwać zimno (w wyniku pobudzenia nerwowego układu współczulnego). U bardzo niewielkiej gruby osób może dojść do omdlenia.

Jakie są możliwe komplikacje igłoterapii suchej/suchego igłowania?

Do rzadkich komplikacji igłoterapii suchej/suchego igłowania zaliczyć należy:

 • Odmę opłucnej, 
 • Zranienie narządów wewnętrznych,
 • Zranienie nerwów,
 • Wystąpienie krwawień, 
 • Reakcję  wegetatywną.