Biała przychodnia

Biała przychodnia, czyli standardy postępowania w czasie pandemii COVID-19 w Centrum Medycyny i Rehabilitacji ARTKINEZIS  

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów jak i personelu medycznego rozwinęliśmy model organizacyjny pracy – tzw. białej przychodni.
Przedstawiamy Państwu wdrożone standardy i zapraszamy do korzystania z usług w naszej Białej Przychodni

 

W okresie pandemii wywołanej wirusem SARS-COV-2 podstawowe znaczenie ma wydolność systemu ochrony zdrowia. Dużą rolę odgrywa tu nasze zaufanie do instytucji służących zdrowiu. Wbrew logice wielu  pacjentów unika leczenia chorób przewlekłych w obawie przed zakażeniem. Prowadzi to do braku kontroli dotychczasowego leczenia. Przedłużanie farmakoterapii bez przeprowadzania dodatkowych  badań oraz kontroli lekarskich nie prowadzi do wyzdrowienia. Dodatkowo poprzez brak kontaktu z lekarzem jesteśmy skazani na późne wykrywanie chorób nowotworowych co decyduje o rokowaniu. Również ryzyko zgonu u pacjentów  zakażonych COVID-19 znacząco rośnie u osób ze  źle kontrolowaną chorobą przewlekłą.

 

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów jak i personelu medycznego rozwinęliśmy model organizacyjny pracy – tzw. białej przychodni.

Główne elementy bezpieczeństwa na jakich oparty jest system:

  1. Identyfikacja pacjentów
    Każdy pacjent przed umówieniem wizyty potwierdza swoje dane oraz podlega ankiecie na COVID-19.
    W naszym systemie informatycznym pojawia się informacja, jeśli taka osoba podlega kwarantannie uniemożliwiając przeprowadzenie takiej wizyty.
  2. Przed wejściem do przychodni pacjent w maseczce ochronnej, który został wcześniej umówiony ma wykonywany bezdotykowy pomiar ciepłoty ciała i dezynfekuje ręce środkiem odkażającym. Ponownie potwierdzone zostają dane z ankiety oraz pacjent podpisuje własnoręcznie dokument.

Osoby z gorączką oraz objawami infekcji dróg oddechowych nie są przyjmowane. Wcześniej korzystają one z e-porady z lekarzem, który ordynuje im odpowiednie leczenie do czasów ustąpienia objawów.

  1. Ograniczono liczbę przyjmowanych pacjentów w jednostce czasu, tak aby zmniejszyć ryzyko do minimum. Chorzy zajmują wyznaczone przez personel miejsca i oczekują na wezwanie lekarza.
  2. Personel medyczny używa środków jednorazowej ochrony osobistej, a pomieszczenia są odpowiednio przygotowywane na przyjęcie kolejnego pacjenta.
  3. Po opuszczeniu przez pacjenta placówki mamy z nim stały kontakt przez co unikamy anonimowości tak istotnej w okresie pandemii.

 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie zapraszamy do naszej placówki.

 

Zespół Artkinezis