Ważne informacje

Dokumenty do pobrania:

 


Szanowni Pacjenci,
uprzejmie prosimy o zapoznanie się z artykułem, dotyczącym wytycznych KIF (Krajowej Izby Fizjoterapeutów) w sprawie świadczenia i korzystania z usług fizjoterapii, po przebytej chorobie w czasie pandemii.
Materiały KIF, opracowane zostały na podstawie wytycznych: konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych, konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej, GIS i MZ.
Dokument do pobrania tutaj »

 

Pozdrawiamy
Zespół Artkinezis

Szanowni Państwo, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o:

 

1. Przychodzenie do przychodni w maseczkach, 10 minut wcześniej przed zabiegami lub 5 minut wcześniej przed poradami lekarskimi w celu wypełnienia procedur związanych z Państwa i naszym bezpieczeństwem.

 

2. Umawianie na zabiegi lub na porady wyłącznie drogą telefoniczną lub poprzez skrzynkę odbiorczą-pocztową, pozostawiając skierowanie wraz z prawidłowo zapisanym numerem telefonu.

 

3. Korzystanie z dzwonka przy drzwiach, celem oznajmienia przybycia.

 

4. Dezynfekcję rąk oraz wykonywanie zaleceń, wskazanych przez pracownika rejestracji – pomiar ciepłoty ciała, podpisanie ankiety.

 

5. Oczekiwanie na zabiegi lub poradę w bezpiecznych odstępach od innych pacjentów.

 

6. W czasie pandemii czas oczekiwania na zabiegi może zostać wydłużony.

 

7. Z uwagi na zachowanie wymaganych odstępów i nie przekraczanie wymaganej liczby osób w przychodni oczekujemy na zewnątrz zachowując bezpieczne odległości.

 

8. Wizyty do lekarza rodzinnego POZ odbywają się po decyzji lekarza w trakcie przeprowadzonej teleporady.

 

Prosimy o wyrozumiałość oraz stosowanie się do wytycznych i regulaminu placówki.

 

Pozdrawiamy
Zespół Artkinezis