Wszczepienie endoprotezy stawu biodrowego

Opis przeprowadzenia zabiegu

Operacja ma na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych i zwiększenie zakresu ruchu operowanego stawu.

Zabieg polega na wycięciu elementów kostnych tworzących staw i zastąpieniu ich sztucznymi wszczepami. Standardowo wykonujemy cięcie skórne na tylno bocznej powierzchni uda poniżej pośladka, długość rany operacyjnej 10 – 12 cm.

W trakcie operacji może zaistnieć konieczność rozszerzenia zakresu zabiegu i wykonania szerokiego dostępu skórnego do stawu.

Po operacji często występuje konieczność przetoczenia krwi.
Wykonanie operacji nie gwarantuje ustąpienia dotychczasowych dolegliwości. Ostateczny efekt po leczeniu jest ściśle powiązany z przestrzeganiem zaleceń lekarskich i wykonaniem pełnego cyklu zabiegów rehabilitacyjnych indywidualnie dostosowanych dla każdego pacjenta.

Działania uboczne i powikłania

Przeprowadzenie każdej interwencji lekarskiej może wiązać się z wystąpieniem skutków ubocznych oraz działań niepożądanych.

Po zabiegu może dojść do wzrostu temperatury ciała, do podwyższenia temperatury w okolicy operowanego stawu biodrowego, zaczerwienienia skóry i obrzęku okolicy rany pooperacyjnych oraz rozejścia / przedłużenia gojenia / rany pooperacyjnej. Występują krwiaki / zasinienia skóry z miejscową bolesnością / na udzie poniżej rany operacyjnej.

Najczęściej spotykanym powikłaniem jest utrzymujący się kilka tygodni obrzęk stawu utrudniający rehabilitację. Kolejnym w częstości występowania jest obrzęk całej  kończyny związany z zastojem w krążeniu żylnym oraz limfatycznym z możliwością wystąpienia zapalenia żył z ich zakrzepicą co wymaga wielotygodniowego leczenia i ogranicza efektywność rehabilitacji. Niekiedy dochodzi do wytworzenia grubej blizny w miejscu rany pooperacyjnej i mogą się pojawiać w tej okolicy dolegliwości bólowe i zaburzenia czucia. Rzadko w trakcie zabiegu może dojść do złamania kości udowej lub biodrowej. Do bardzo rzadkich powikłań należy uszkodzenie naczyń lub nerwów operowanej kończyny oraz zakażenia stawu.

Nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich i rehabilitacyjnych często prowadzi do zwichnięcia wszczepionej endoprotezy.

Powikłania późne – powstanie zmian bliznowatych w obrębie rany pooperacyjnej skórnej i głęboko w tkankach mogą powodować powstanie dolegliwości bólowych i ograniczenie ruchomości stawu biodrowego. W skrajnych przypadkach zwapnienie tkanek / kostnienie pozaszkieletowe / może prowadzić do usztywnienia operowanego stawu. Przestrzeganie zaleceń  lekarskich wymagane jest do końca życia, aby uniknąć zwichnięcia stawu. Elementy endoprotezy ulegają mechanicznemu zużyciu wraz z upływającym czasem, średnie „przeżycie” endoprotezy biodra to 15 – 20 lat.

Ryzyko wystąpienia powikłań wielokrotnie wzrasta w przypadku pacjentów wyniszczonych lub otyłych.

Leczenie alternatywne

Farmakoterapia: leki przeciwbólowe i przeciwzapalne podawane w formie ogólnej / tabletki, czopki, iniekcje domięśniowe/ lub miejscowo w postaci maści i żelów oraz iniekcji dostawowych.

Rehabilitacja : kinezyterapia ukierunkowana na wzmacnianie mięśni uda, wspomagana terapią manualną, fizykoterapia przeciwbólowa i przeciwzapalna.

Odciążenie stawu za pomocą kul łokciowych.