Wojciech Kłudkiewicz

mgr rehabilitacji ruchowej

W 1985 ukończył Medyczne Studium Fizjoterapii w Konstancinie-Jeziornie. Absolwent  Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, gdzie uzyskał tytułu Magistra Rehabilitacji Ruchowej.

W latach 1985 – 1990 nauczyciel zawodu w Medycznym Studium Fizjoterapii w Konstancinie-Jeziornie. Nauczyciel zawodu w Medycznym Studium Fizjoterapii w Podkowie Leśnej a od  2008 nauczyciel – wykładowca w Podkowiańskiej Wyższej Szkole Medycznej im Zofii i Jonasza Łyko w Podkowie Leśnej. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w Oddziale Mazowieckim.

Ukończył szkolenia w zakresie metod rehabilitacji w schorzeniach pediatrycznych okresu niemowlęcego MPDz, POR i wieku rozwojowego, metody terapeutycznej PNF, fizjoterapii chorych z obrzękiem limfatycznym – pod kierunkiem dr n. med. Janusz Dosia oraz fizjoterapii w schorzeniach ortopedycznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w STOCER w Konstancinie –Jeziornej, Zakładzie Rehabilitacji ZOZ Warszawa Wola oraz na oddziałach ortopedycznych dla dorosłych i dzieci w Państwowym Szpitalu Klinicznym przy ulicy Lindleya w Warszawie. Od 2008 związany z Centrum Rehabilitacji ARTKINEZIS w Pęcicach.