Usunięcie metalu

Opis przeprowadzenia zabiegu

Zabieg polega na usunięciu wcześniej wprowadzonego wszczepu. Cięcie skóry najczęściej przebiega w bliźnie pooperacyjnej.

Wykonanie operacji nie gwarantuje ustąpienia dotychczasowych dolegliwości. Ostateczny efekt po leczeniu jest ściśle powiązany z przestrzeganiem zaleceń lekarskich i wykonaniem pełnego cyklu zabiegów rehabilitacyjnych indywidualnie dostosowanych dla każdego pacjenta.

Działania uboczne i powikłania

Przeprowadzenie każdej interwencji lekarskiej może wiązać się z wystąpieniem skutków ubocznych oraz działań niepożądanych.

Podczas operacji usunięcia wcześniej wprowadzonego metalu może zaistnieć taki przypadek, że usunięcie metalu w całości lub nawet w części nie jest możliwe. Taka sytuacja wynika z możliwości zintegrowania wszczepów z kością, z uszkodzenia w implancie elementów służących do jego usunięcia oraz z głębokiego pokrycia wszczepu blizną kostną.

Najczęściej spotykanym powikłaniem jest obrzęk całej kończyny związany z zastojem w krążeniu żylnym oraz limfatycznym z możliwością wystąpienia zapalenia żył z ich zakrzepicą, co wymaga wielotygodniowego leczenia i ogranicza efektywność rehabilitacji. Niekiedy dochodzi do wytworzenia grubej blizny w miejscu wykonanych dostępów chirurgicznych i mogą się pojawiać w tej okolicy dolegliwości bólowe i zaburzenia czucia. Rzadko w trakcie zabiegu może dojść do złamania kości tworzących staw skokowy. Do bardzo rzadkich powikłań należy uszkodzenie naczyń lub nerwów operowanej kończyny oraz zakażenie rany pooperacyjnej. Ryzyko wystąpienia powikłań wielokrotnie wzrasta w przypadku pacjentów wyniszczonych lub otyłych.

Leczenie alternatywne

Pozostawienie wszczepów w miejscu implantacji, stosowanie leków przeciwzapalnych, hydroterapia.