Ustalenie ojcostwa i diagnostyki chorób genetycznych met. PCR

nazwa podstawowa badania cena jedn. wynik (dni robocze)
USTALENIE OJCOSTWA I DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH MET. PCR
CHEK2 met. PCR 180 zł 18
Celiakia (HLA-DQ2/DQ8) 280 zł 15
Mikrodelecje w chomosomie Y (AZF, gr.51) 420 zł 16
Mutacje w genie CFTR (290 mutacji) niepłodność męska 410 zł 14
Ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa do 3 osób (16 loci) 1500 zł 21
Ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa, badanie każdej dodatkowej osoby (16 loci) 800 zł 21
Genetyczne predyspozycje do rdzeniastego raka tarczycy – analiza 16 mutacji genu RET 490 zł 15
Hemochromatoza met. PCR 380 zł 15
Mukowiscydoza met. PCR 450 zł 15
Azoospermia met. PCR 360 zł 16
Apo E genotyp., ocena skłon. do wyst. chor. Alzheimera / dziedzicz. skłon. do miażdżycy met. PCR 300 zł 14
Diagnostyka genetycznie uwarunkowanej policytemii, trombocytopenii i mielofibrozy 280 zł 16
Zespół Gilberta met. PCR 220 zł 10
IL28B (rs12979860, rs8099917), genotypowanie hcv 470 zł do 21
Zespół Retta 550 zł do 16
Przedwczesne wygasanie czynności jajników (ekspansja w genie FMR1), badanie przesiewowe 350 zł do 16
Choroba Wilsona (mutacja H1069Q genu ATP7B) 240 zł 15