Toksykologia

nazwa podstawowa badania cena jedn. wynik (dni robocze)
TOKSYKOLOGIA- LEKI
Lit, ilościowo 50 zł 3
Karbamazepina, ilościowo 50 zł 4
Kwas walproinowy, ilościowo 50 zł 4
Fenytoina, ilościowo 60 zł 4
Fenobarbital, ilościowo 45 zł 5
Digoksyna, ilościowo 50 zł 4
Propafenon, ilościowo x 5
Paracetamol, ilościowo 40 zł 3
Salicylany, ilościowo 50 zł 3
Teofilina, ilościowo 60 zł 4
Cyklosporyna A, ilościowo 130 zł 3
Takrolimus, ilościowo 185 zł 4
Amiodaron w surowicy 160 zł 3
Wankomycyna 100 zł 3
Selen, ilościowo 100 zł 23
TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKI
Amfetamina w moczu, jakościowo 40 zł 2
Kokaina w moczu, jakościowo 40 zł 2
Morfina (opiaty) w moczu, jakościowo 40 zł 2
Marihuana w moczu, jakościowo 40 zł 2
Barbiturany w moczu, jakościowo 40 zł 2
Metadon w moczu, jakościowo 40 zł 2
Opiaty w moczu 40 zł 2
TOKSYKOLOGIA-ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE
Etanol, ilościowo 60 zł 2
Fenol w moczu, ilościowo 60 zł 7
Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo 60 zł 4
Glikole – badanie wstępne w moczu, ilościowo 50 zł 9
TOKSYKOLOGIA- METABOLITY
Osmolalność surowicy 30 zł 1
Osmolalność moczu 30 zł 1
Methemoglobina we krwi ilościowo 55 zł 3
Szczawiany w DZM 70 zł 14
Cytryniany w moczu 85 zł 7
TOKSYKOLOGIA-METALE
Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach 55 zł 5
Kwas hipurowy 50 zł 10
Cynk w moczu 65 zł 7
Cynk, ilościowo 55 zł 7
Miedź, ilościowo 60 zł 7
Miedź w moczu, ilościowo 62 zł 7
Chrom w moczu 90 zł 14
Ołów we krwi 70 zł 7
Ołów w moczu, ilościowo 75 zł 7
Rtęć w moczu, ilościowo 80 zł 10
Kadm we krwi 100 zł 7
Kadm w moczu 110 zł 7
Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo 60 zł 3
Kwas delta-aminolewulinowy w moczu 65 zł 15-21
Porfiryny całkowite w moczu 120 zł 14
Koproporfiryna 65 zł 16
Kwasy organiczne w moczu met. GC-MS 250 zł 14