Rekonstrukcja ścięgna prostownika długiego palca ręki

Opis przeprowadzenia zabiegu:

Operację wykonuje się w polu niedokrwionym uzyskanym przez założenie opaski uciskowej na ramię.

Zabieg polega na wszyciu uszkodzonego ścięgna w paliczek obwodowy palca szwem śródkostnym. Zabieg wykonujemy z cięcia skórnego na grzbietowej powierzchni palca.

Po reinsercji ścięgna usztywniamy staw międzypaliczkowy dalszy drutem kirshnera wprowadzonym śródkostnie od opuszki paliczka obwodowego. Palec usztywniamy w opatrunku gipsowym.

W trakcie operacji może zaistnieć konieczność rozszerzenia zakresu zabiegu i wykonania szerokiego dostępu skórnego do lepszego uwidocznienia ścięgna.

Wykonanie operacji nie gwarantuje ustąpienia dotychczasowych dolegliwości. Ostateczny efekt po leczeniu jest ściśle powiązany z przestrzeganiem zaleceń lekarskich i wykonaniem pełnego cyklu zabiegów rehabilitacyjnych indywidualnie dostosowanych dla każdego pacjenta.

Działania uboczne i powikłania:

Przeprowadzenie każdej interwencji lekarskiej może wiązać się z wystąpieniem skutków ubocznych oraz działań niepożądanych.

Po zabiegu może dojść do wzrostu temperatury ciała. Do podwyższenia temperatury i zaczerwienienia skóry okolicy operowanej oraz rozejścia / przedłużenia gojenia / rany pooperacyjnej.

Najczęściej spotykanym powikłaniem jest obrzęk operowanej ręki i ból w miejscu rany pooperacyjnej. Kolejnym w częstości występowania jest obrzęk całej  kończyny związany z zastojem w krążeniu żylnym oraz limfatycznym i możliwością wystąpienia zapalenia żył z ich zakrzepicą co wymaga wielotygodniowego leczenia i ogranicza efektywność rehabilitacji. Niekiedy dochodzi do wytworzenia grubej blizny pooperacyjnej i mogą się pojawiać w tej okolicy dolegliwości bólowe i zaburzenia czucia. Do bardzo rzadkich powikłań należy uszkodzenie naczyń lub nerwów operowanej ręki oraz zakażenie rany pooperacyjnej.

Powikłania późne – wytworzone zmiany bliznowate w obrębie rany pooperacyjnej skórnej i głęboko w tkankach ręki, mogą  powodować powstanie dolegliwości bólowych i ograniczenia ruchomości palca. Operacja może nie  doprowadzić do wygojenia zerwanego ścięgna.

W  skrajnych przypadkach może dojść do nawrotu pełnoobjawowej choroby będącej przyczyną wykonania operacji.

Ryzyko wystąpienia powikłań wielokrotnie wzrasta w przypadku pacjentów wyniszczonych lub otyłych.

Leczenie alternatywne:

Farmakoterapia: leki przeciwbólowe i przeciwzapalne podawane w formie ogólnej / tabletki, czopki, iniekcje domięśniowe/ lub miejscowo w postaci maści i żelów z możliwością wspomagania fizykoterapią jonoforeza i jonoforeza oraz iniekcji leków przeciwzapalnych w chore miejsce.

Rehabilitacja medyczna: fizykoterapia przeciwbólowa i przeciwzapalna. Stałe noszenie ortez unieruchamiających staw międzypaliczkowy dalszy.