Plastyka małżowin nosowych dolnych (KONCHOPLASTYKA)

Opis leczenia

Małżowiny nosowe to struktury anatomiczne wychodzące z dolno-bocznej części jamy nosa i zbudowane ze szkieletu kostnego pokrytego błoną  śluzową.

Zabieg polega na chirurgicznym zmniejszeniu masy przerośniętych małżowin nosowych dolnych. Zabieg ma na celu poprawę drożności nosa. Wykonuje się go w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym.

Działania uboczne i powikłania

Każdy zabieg chirurgiczny (operacja) może wiązać się :

– z następstwami, które są wynikiem choroby lub leczenia  (mogą wystąpić na każdym etapie diagnostyki i leczenia)

– z powikłaniami, które choć nie są wynikiem błędu to są zdarzeniami niepożądanymi i zdarzają się z różną częstością.

 

Po zabiegu konchoplastyki mogą wystąpić poniższe następstwa i powikłania:

– Ból nosa

– Formowanie się strupów, skrzepów, ewakuacja fragmentów małżowiny, nieprzyjemny zapach co wiąże się z koniecznością oczyszczania nosa i nakładania maści

– Ponowny przerost małżowin

– Niedrożność nosa (zespół pustego nosa), suchość w nosie

– Zrosty w jamie nosa (zrosty pomiędzy małżowinami a przegrodą nosową), wymagać mogą kolejnej interwencji chirurgicznej

– Krwawienie wczesne (do 24h), może wymagać założenia lub wymiany tamponady nosa

– Krwawienie późne (najczęściej do 10 doby, rzadko późniejsze), może wymagać założenia tamponady

 

Leczenie alternatywne:

Nie ma alternatywnej metody leczenia.