Ortopeda Pruszków – Żyrardów

Zapraszamy do skorzystania z poradni ortopedycznych w Pruszkowie i Żyrardowie. Nasi specjaliści prowadzą diagnostykę ultrasonograficzną stawów oraz wykonują zabiegi i iniekcje dostawowe. Przeprowadzamy również terapię osoczem bogatopłytkowym w chorobach stawów, szczególnie u osób u których zabieg operacyjny jest przeciwskazany.
Zapewniamy pełną kompleksowość diagnostyki i leczenia dzięki poradni radiologicznej oraz wykonywanym zabiegom operacyjnym we własnym szpitalu w Żyrardowie.

Chirurgia Jednego Dnia

Specjalizujemy się w leczeniu schorzeń narządu ruchu w oparciu o techniki mikroinwazyjne oraz zastosowanie najnowocześniejszych implantów.  W zabiegach operacyjnych wykorzystujemy najnowszy sprzęt artroskopowy amerykańskiej firmy Stryker.
Po zabiegu operacyjnym pacjent praktycznie nie ma śladów na skórze oraz  bardzo wcześnie powraca  do aktywnego trybu życia. Dzięki krótkiej hospitalizacji unikamy ryzyka zakażeń szpitalnych, stresu związanego z pobytem w szpitalu oraz nieobecnością  w pracy.

Chirurgia Jednego Dnia

Zakres operacji  ortopedycznych:
Artroskopia stawu kolanowego
Artroskopia  stawu kolanowego z rekonstrukcją więzadła krzyżowego przedniego
Artroskopia stawu kolanowego z rekonstrukcją więzadła krzyżowego tylnego
Wszczepienie endoprotezy stawu kolanowego
Wszczepienie endoprotezy stawu biodrowego
Operacja rekonstrukcyjna palucha koślawego
Palec trzaskający
Artroskopia stawu skokowego
Zespoły uciskowe nerwów obwodowych
Odbarczenie zespołu cieśni kanału nadgarstka
Odbarczenie zespołu uciskowego nerwu łokciowego w rowku nerwu łokciowego
Odbarczenie zespołu uciskowego nerwu łokciowego w kanale Gyona
Usuwanie metalu
Usztywnienie stawu klinowo śródstopnego

Badanie ultrasonograficzne stawów

USG stawów umożliwia nieinwazyjną ocenę struktur stawowych. Ponadto w dużym zakresie umożliwia diagnostykę przyczyn bólu, przeskakiwania, blokowania się stawu a także takich objawów jak ograniczenie wyprostu czy zgięcia w stawie. Badanie wykonuje się w celu kwalifikacji do leczenia rehabilitacyjnego lub operacyjnego

Nakłucia i blokady

Nakłucia stawów służą zarówno celom diagnostycznym (pobranie płynu stawowego lub podanie środka cieniującego) jak i leczniczym (podanie do jamy stawowej leków).
W celu miejscowego leczenia ograniczonych, niebakteryjnych stanów zapalnych, dolegliwości bólowych występujących po przeciążeniach w obrębie przyczepów ścięgien, w kaletkach maziowych czy więzadłach okołostawowych, często wprowadza się do tkanek roztwory środków znieczulających lub kortykosteroidy.
Blokady czyli wyłączenie zwojów, splotów i pni nerwowych, polegają na wstrzyknięciu środka znieczulającego w roztworze wodnym w najbliższe ich sąsiedztwo. Ich celem jest zadziałanie lecznicze na obszar położony obwodowo od blokowanego odcinka.
W leczeniu dolegliwości bólowych najczęściej podaje się iniekcje z leków sterydowych, tak aby skrócić maksymalnie ich czas podawania. Są to substancje o silnym działaniu przeciwzapalnym, ale mają niestety bardzo wiele działań niepożądanych. Leki sterydowe szczególnie ostrożnie powinny być stosowane u chorych z cukrzycą, ostrymi chorobami wirusowymi, osteoporozą, chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, nadciśnieniem tętniczym i zaburzeniami funkcji nerek.

Iniekcje z kwasu hialuronowego

Dostawowe iniekcje z kwasu hialuronowego stosujemy w celu :

 • uzupełnienia płynu stawowego
 • poprawy ruchomości stawów
 • zniesienie dolegliwości bólowych

Preparaty kwasów hialuronowych uzupełniają naturalnie występujący w organizmie kwas hialuronowy. Podawanie wysoko oczyszczonego kwasu hialuronowego przywraca prawidłowe właściwości płynu stawowego przez uzupełnienie jego brakującej ilości i poprawienie właściwości amortyzujących. Tym samym chroni powierzchnie chrząstek stawowych przed uszkodzeniami. Zastosowanie terapii zmniejsza dolegliwości bólowe, poprawia trofikę stawu i zwiększa zakres ruchu w stawie.
Terapia preparatem składa się z 1-5 iniekcji dostawowych ( w zależności od rodzaju użytego preparatu) w tygodniowych odstępach czasowych. Każda ampułkostrzykawka zawiera jedną dawkę i przeznaczona jest do wykonania jednego wstrzyknięcia bezpośredniego do jamy stawowej.
W naszej placówce podajemy preparat kwasu hialuronowego Suplasyn niemieckiej firmy Grunenthal.

Autologiczny Koncentrat Płytkowy

Leczenie koncentratami bogatopłytkowymi oraz czynnikami wzrostu stanowi przełom w leczeniu i regeneracji uszkodzeń śródstawowych we współczesnej medycynie. Autologiczny Koncentrat Płytkowy jest specjalnie przygotowanym koncentratem płytek krwi i osocza, który można bezpośrednio nałożyć na ranę, aby stworzyć warunki sprzyjające szybszemu gojeniu i regeneracji uszkodzonych tkanek.

Zawiera wysokie stężenie czynników wzrostu wewnątrz alpha-granulek, które zapoczątkowują kaskadę reakcji prowadzącą do różnicowania  komórek macierzystych w dojrzałe tkanki a tym samym do leczenia chrząstek i kości.

Odpowiedź organizmu na uraz jest specyficzną i dobrze zbadaną sekwencją reakcji, którą nazywa się „kaskadą gojenia”.
Kaskada ta składa się z kilku oddzielnych faz. Naturalny proces gojenia wymaga kompleksowego podejścia, które łączy zastosowanie Czynników Wzrostu i Komórek Macierzystych zintegrowanych w macierzy w celu optymalizacji naprawy i regeneracji kości/tkanek.

W początkowych fazach kaskady gojenia pośredniczą pierwotnie płytki krwi oraz uwolnione komórkowe czynniki wzrostu. Wraz z upływem czasu, proces gojenia postępuje przyciągając komórki macierzyste z okolic rany do strefy gojenia.

Zastosowania

 • Medycyna sportowa
 • Ortopedia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia plastyczna
 • Kardiochirurgia
 • Medycyna estetyczna
 • Neurochirurgia
 • Diagnostyka obrazowa

Zaopatrzenie ortopedyczne

Jedną z podstawowych zasad prawidłowego zastosowania nowoczesnego zaopatrzenia ortopedycznego jest zminimalizowanie konstrukcji każdego sprzętu, znacznie zmniejszenie jego ciężaru, przy jednoczesnym uzyskaniu jak najlepszej pomocy w poprawie funkcji osoby niepełnosprawnej.
Na miejscu wykonujemy komputerowe badanie stóp pozwalające na dynamiczną ocenę chodu oraz wykrycie wad w poruszaniu się. Pozwoli to na dobór indywidualnie dostosowanych do twojej stopy wkładek ortopedycznych.
Współpracujemy z firmą Formed Plus  przedstawicielem firmy niemieckiej Bauerfeind AG –jednego ze światowych liderów w  produkcji pomocniczych środków medycznych, takich jak aktywne stabilizatory i ortezy ,wyroby uciskowe oraz wkładki ortopedyczne.

Ortopeda Żyrardów– Centrum Rehabilitacji ARTKINEZIS

ul. Wiejska 19/21, Żyrardów 96-300 tel: 46 858 10 90

Ortopeda Pruszków – Centrum Rehabilitacji ARTKINEZIS

ul. Kwiatów Polnych 4, Pruszków ( Pęcice) 05-806 tel. 22 730 13 30