Operacja przegrody nosa (SEPTOPLASTYKA)

Opis leczenia

Zabieg polega na chirurgicznym prostowaniu skrzywionej przegrody nosa, jednoczasowo może być wykonany z plastyka małżowin nosowych dolnych(w przypadku stwierdzonego ich przerostu).

Zabieg chirurgiczny wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym. Ma na celu poprawę drożności nosa, komfortu oddychania i sprzyja lepszej wentylacji wszystkich zatok przynosowych. Może zmniejszyć chrapanie i bezdech sennego.

Działania uboczne i powikłania

Każdy zabieg chirurgiczny (operacja) może wiązać się :

– z następstwami, które są wynikiem choroby lub leczenia  (mogą wystąpić na każdym etapie diagnostyki i leczenia)

-z powikłaniami, które choć nie są wynikiem błędu to są zdarzeniami niepożądanymi (występują z różną częstością).

Po zabiegu septoplastyki mogą wystąpić poniższe następstwa i powikłania:

– Ból nosa

– Obrzęk i drętwienie wargi górnej, krwiak w obrębie podniebienia

– Formowanie się strupów, skrzepów, nieprzyjemny zapach (co wiąże się z koniecznością oczyszczania nosa i nakładania maści)

– Przemieszczenie reimplantowanej chrząstki (przekrzywienie wstawionej chrząstki) z ponownym pogorszeniem drożności nosa

– Krwiak lub ropień przegrody nosa – wymagające ponownych działań chirurgicznych

– Wystąpienie perforacji (otworu) w przegrodzie nosa (w przebiegu gojenia)

– zrosty w jamie nosa (pomiędzy przegrodą nosa a boczną ścianą nosa) – wymagające ponownego zbiegu chirurgicznego

– Niedrożność nosa (zespół pustego nosa),

– Suchość w nosie

– Pogorszenie ( zazwyczaj przemijające) lub (bardzo rzadko) utrata węchu

– Krwawienie wczesne (do 24h), może wymagać założenia lub wymiany tamponady nosa

– Krwawienie późne (najczęściej do 10 doby, rzadko późniejsze), może wymagać założenia tamponady

– Deformacja nosa zewnętrznego: zmiana kształtu nozdrzy przednich, przemieszczenie piramidy nosa, zapadnięcie się grzbietu nosa

– Masywne krwawienie wymagające podwiązania lub embolizacji tętnicy na szyi (występujące niezwykle rzadko)

Leczenie alternatywne:

Nie ma alternatywnej metody leczenia.