Lek. med. Paweł Borowski

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku, ze specjalizacją w zakresie chorób wewnętrznych oraz hipertensjologii. Doświadczenie kliniczne wieloletnie w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Szpitala ZOZ w Łowiczu.

Umiejętności:

  • konsultacje hipertensiologiczne
  • wykonanie badań USG serca (ECHO)
  • interpretacja całodobowych pomiarów ciśnienia tętniczego metodą Holtera.

 

Hipertensjologia   jako jedna z nowszych specjalizacji, powstała w celu leczenia choroby cywilizacyjnej, jaką jest nadciśnienie tętnicze. W Polsce na nadciśnienie cierpi co trzecia dorosła osoba, a kolejne blisko 30% jest zagrożone zapadnięciem na to schorzenie. To dziedzina medycyny, która zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem nadciśnienia tętniczego oraz towarzyszących mu chorób.

Jako osobna specjalizacja medyczna została wprowadzona przez ministra zdrowia w 2006 roku na wniosek Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Specjalizację z hipertensjologii mogą podjąć lekarze specjaliści z zakresu chorób wewnętrznych lub pediatrii. Lekarz hipertensjolog z jednej strony jest odpowiedzialny za profilaktykę i uświadamianie pacjentów co do skutków m.in. palenia tytoniu, złego żywienia, braku ruchu, z drugiej strony zajmuje się farmakologicznym leczeniem nadciśnienia tętniczego.