Immunoglobuliny, składniki dopełniacza i inne enzymy

nazwa podstawowa badania cena jedn. wynik (dni robocze)
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY
Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA 96 zł 1
IgG 32 zł 1
IgM 32 zł 1
IgA 32 zł 1
Dopełniacz, składowa C-3c 40 zł 5
Dopełniacz, składowa C-4 40 zł 5
HLA-B27 met.PCR 150 zł 10
Kompleksy immunologiczne 100 zł 10
Alfa-1-antytrypsyna 90 zł 5
Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) 50 zł 7
Ceruloplazmina 70 zł 3
Haptoglobina 50 zł 5
C1 inhibitor, aktywność 125 zł 35
C1 inhibitor, stężenie 125 zł 8-12
Łańcuchy lekkie kappa 80 zł 8
Łańcuchy lekkie kappa w moczu 80 zł 8
Łańcuchy lekkie lambda 80 zł 8
Łańcuchy lekkie lambda w moczu 80 zł 8
Immunofiksacja (A, G, M, kappa, lambda) – (białko monoklonalne) w surowicy 110 zł 8
Immunofiksacja (AGM łącznie, kappa, lambda, wolne kappa, wolne lambda) (białko monoklonalne) w moczu 110 zł 8
Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w surowicy 120 zł 7
Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu 120 zł 7
Wolne kwasy tłuszczowe 110 zł do 30
Lipoproteina Lp(a) 110 zł 7
Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny 95 zł 9
Aldolaza 30 zł 9
Acetylocholinesteraza krwinkowa 85 zł 5
IgG1, podklasa 160 zł 17
IgG2, podklasa 160 zł 17
IgG3, podklasa 160 zł 17
IgG4, podklasa 160 zł 14
IgG1-4, zestaw podklas 290 zł 5