Hematologia

nazwa podstawowa badania cena jedn. wynik (dni robocze)
HEMATOLOGIA
Retikulocyty 15 zł 1
Płytki krwi (na cytrynian) 15 zł 1
Eozynofilia, wymaz z nosa 25 zł 2
Mielogram 130 zł 6