Diagnostyka osteoporozy i zaburzeń kostnych

nazwa podstawowa badania cena jedn. wynik (dni robocze)
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
Parathormon (intact) 43 zł 1
Kalcytonina 80 zł 3
Osteokalcyna 82 zł 3
Fosfataza kwaśna 22 zł 3
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny 82 zł 4
C-telopeptyd kolagenu typu I 195 zł 7
Pyrylinks D w moczu 85 zł 4
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 200 zł 5
Witamina D3 metabolit 25(OH) 70 zł 1
Profil reumatyczny1 IgG met. IIF 105 zł 15