Diagnostyka obrazowa

USG (ECHO) serca

USG serca

USG serca (echokardiografia) jest badaniem, które pozwala na ocenę budowy serca i jego pracy. Podczas badania ECHO oceniane są zastawki (ich budowa i funkcja), jamy serca (tj. przedsionki i komory) poprzez pomiar ich objętości, grubości ścian, kurczliwości.
ECHO serca pozwala również zdiagnozować obecność płynu (np. krwi) w worku osierdziowym (worku otaczającym serce). ECHO serca jest badaniem nieszkodliwym, więc nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonywania.
Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej. Pacjent leży na leżance na lewym boku, klatka piersiowa musi być odsłonięta by zapewnić lekarzowi dostęp. Na głowicę aparatu (urządzenie w kształcie małego cylindra, które wysyła i odbiera fale dźwiękowe) nakładany jest żel, a następnie głowicę przykłada się pod różnymi kątami do klatki piersiowej w okolicy serca. Obrazy powstałe podczas badania pokazywane są na monitorze aparatu i nagrywane na nośniku. Projekcje obrazu serca można także wydrukować na specjalnym papierze. Badanie trwa ok. 20 minut, jest nieinwazyjne i bezbolesne dla pacjenta. Zwykłe badanie echo nie wymaga żadnego przygotowania.

Cyfrowe badania radiologiczne kostno-płucne

Cyfrowe badanie radiologiczne metodą DR umożliwia optymalizację dawki promieni rentgenowskich przy wysokich parametrach rozdzielczości obrazu. Tak wykonane zdjęcie jest zapisywane na płycie CD. Aparat kostno-płucny umożliwia wykonanie badań radiologicznych kośćca w różnorodnych projekcjach dla celów diagnostycznych jak i przeprowadzenia zabiegów operacyjnych oraz badań klatki piersiowej i jamy brzusznej.

USG jamy brzusznej

Badanie ultrasonograficzne stawów

USG stawów umożliwia nieinwazyjną ocenę struktur stawowych. Ponadto w dużym zakresie umożliwia diagnostykę przyczyn bólu, przeskakiwania, blokowania się stawu a także takich objawów jak ograniczenie wyprostu czy zgięcia w stawie. Badanie wykonuje się w celu kwalifikacji do leczenia rehabilitacyjnego lub operacyjnego.

Badanie ultrasonograficzne narządów

Wykonujemy badania USG narządów jamy brzusznej, szyi, tkanek miękkich oraz  piersi. USG jamy brzusznej to badanie, które warto robić profilaktycznie co dwa-trzy lata. Pozwala ono ocenić stan narządów jamy brzusznej, wykryć nieprawidłowości i zmiany w ich budowie czy też zdiagnozować występowanie płynu w jamie brzusznej, aortę i inne duże naczynia. W zależności od schorzenia badania wykonują lekarze radiolodzy, ginekolodzy oraz urolodzy. Prowadzimy również diagnostykę ultrasonograficzną ciąży.

Tomografia komputerowa oka – OCT

Tomografia OCT jest nieinwazyjnym, bezkontaktowym, bezbolesnym i niezwykle precyzyjnym badaniem obrazującym struktury gałki ocznej z wysoką rozdzielczością porównywalną z badaniem histopatologicznym. Ze względu na nieinwazyjność i krótki czas badania może być, jeśli to konieczne, powtarzana bez ograniczeń czasowych.

Badanie OCT plamki/siatkówki wykorzystywane jest najczęściej w celu diagnostyki następujących schorzeń:

 • AMD (zwyrodnienie plamki związane z wiekiem)
 • błona nasiatkówkowa
 • trakcje szklistkowo-siatkówkowe
 • otwory w plamce
 • cukrzycowy obrzęk plamki
 • obrzęki plamki innego pochodzenia
 • centralna choroidopatia surowicza
 • rozwarstwienie siatkówki

 

 

 

 

Badanie OCT wykorzystywane jest również w celu diagnostyki i monitorowania jaskry

 • OCT tarczy/RNFL – odpowiednik badań GDX i HRT. Pozwala na pomiar grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki (RNFL) wokół tarczy oraz dokładną ocenę topografii tarczy nerwu wzrokowego
 • OCT GCC – ocena komórek zwojowych siatkówki. Pozwala na diagnostykę bardzo wczesnych etapów jaskry
 • AS – OCT – badanie przedniego odcinka z oceną kąta przesączania (cyfrowa gonioskopia). Badanie przydatne m.in. w przypadku jaskry zamykającego się kąta przesączania
 • Pachymetria laserowa– pomiar grubości rogówki, w diagnostyce jaskry badanie niezbędne do prawidłowego określenia skorygowanego ciśnienia wewnątrzgałkowego

Dysponujemy nowoczesnym aparatem Topcon 3D OCT-2000, który pozwala na wykonanie cyfrowych fotografii dna oka. Jest to badanie istotne m.in. w monitorowaniu pacjentów z retinopatią cukrzycową, znamionami barwnikowymi czy innymi zmianami na dnie oka.

Centrum Medycyny i Rehabilitacji ARTKINEZIS
ul. Wiejska 19/21 Żyrardów tel: 46 858 10 90
ul. Kwiatów Polnych 4, Pruszków ( Pęcice) 05-806 tel. 22 730 13 30