Deformacja stopy Haglunda

Opis przeprowadzenia zabiegu:

Operację wykonuje się w polu niedokrwionym uzyskanym przez założenie opaski uciskowej na udo.

Zabieg polega na wycięciu kaletek ścięgna Achillesa i deformacji kostnej tylno-górnej części kości piętowej.

Cięcie skórne przebiega wzdłuż ścięgna Achillesa przechodząc na kość piętową.

W ranie pooperacyjnej pozostają sączki na jedną dobę.

Zalecane jest odciążenie operowanej kończyny do czasu wygojenia szwów skórnych

Wykonanie operacji nie gwarantuje ustąpienia dotychczasowych dolegliwości. Ostateczny efekt po leczeniu jest ściśle powiązany z przestrzeganiem zaleceń lekarskich i wykonaniem pełnego cyklu zabiegów rehabilitacyjnych indywidualnie dostosowanych dla każdego pacjenta.

Działania uboczne i powikłania:

Przeprowadzenie każdej interwencji lekarskiej może wiązać się z wystąpieniem skutków ubocznych oraz działań niepożądanych.

Po zabiegu może dojść do wzrostu temperatury ciała, do podwyższenia temperatury operowanej stopy, zaczerwienienia okolicy rany pooperacyjnej oraz rozejścia / przedłużenia gojenia / rany pooperacyjnej. Występują krwiaki / zasinienia skóry z miejscową bolesnością / w okolicy rany pooperacyjnej. Przez kilka tygodni po operacji występują dolegliwości bólowe najsilniejsze przez 2-3 dni po operacji, oraz po rozpoczęciu rehabilitacji. W okolicy rany pooperacyjnej występuje zaburzenie czucia skórnego.

Najczęściej spotykanym powikłaniem jest utrzymujący się kilka tygodni obrzęk stopy utrudniający rehabilitację. Kolejnym w częstości występowania jest obrzęk całej kończyny związany z zastojem w krążeniu żylnym oraz limfatycznym z możliwością wystąpienia zapalenia żył z ich zakrzepicą, co wymaga wielotygodniowego leczenia i ogranicza efektywność rehabilitacji. Niekiedy dochodzi do wytworzenia grubej blizny w miejscu wykonanych dostępów chirurgicznych i mogą się pojawiać w tej okolicy dolegliwości bólowe i zaburzenia czucia z przeczulicą skóry włącznie. Rzadko w trakcie zabiegu może dojść do niezaplanowanego złamania kości. Do bardzo rzadkich powikłań należy uszkodzenie naczyń lub nerwów operowanej kończyny.

Powikłania późne – powstanie zmian bliznowatych w obrębie rany pooperacyjnej z przeczulicą skóry i bólem z towarzyszącym ograniczeniem ruchomości stopy.  W przypadku Po każdym typie zabiegu rekonstrukcyjnego pojawia się tendencja do nawrotu zniekształcenia. Szybkość narastania zniekształcenia w dużej mierze uzależniona jest od przestrzegania zaleceń lekarskich i rehabilitacyjnych.

Ryzyko wystąpienia powikłań wielokrotnie wzrasta w przypadku wyniszczenia lub otyłości oraz w przypadkach ze stwierdzonym infekcyjnym zapaleniu kaletki.

Leczenie alternatywne

Farmakoterapia: leki przeciwbólowe i przeciwzapalne podawane w formie ogólnej / tabletki, czopki, iniekcje domięśniowe/ lub miejscowo w postaci maści i żelów z możliwością wspomagania fizykoterapią jonoforeza i jonoforeza oraz iniekcji dostawowych.

Rehabilitacja: ćwiczenia stopy i stawu skokowego, fizykoterapia przeciwbólowa i przeciwzapalna.

Stosowanie wkładek ortopedycznych do obuwia, butów ortopedycznych.