Badania podstawowe i biochemicznie – cennik

nazwa podstawowa badania cena jedn. wynik (dni robocze)
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
Mocz – badanie ogólne 16 zł 1
OB 11 zł 1
Morfologia krwi (pełna) 16 zł 1
Rozmaz krwi (manualnie) 12 zł 1
PT (INR) 15 zł 1
APTT 16 zł 1
Fibrynogen 23 zł 1
D-dimer, ilościowo 55 zł 1
Glukoza 12zł 1
Elektrolity 22 zł 1
Sód 14 zł 1
Potas 14 zł 1
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 45 zł 1
Cholesterol całkowity 14 zł 1
Cholesterol HDL 14 zł 1
Cholesterol LDL – metoda bezpośrednia 14 zł 3
Trójglicerydy 17 zł 1
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, Bil, GGTP) 49 zł 1
ALT 14 zł 1
AST 14 zł 1
Fosfataza zasadowa 16 zł 1
Bilirubina całkowita 14 zł 1
Bilirubina związana 14 zł 1
Bilirubina wolna 27 zł 1
GGTP 12 zł 1
Cholinoesteraza 33 zł 3
Dehydrogenaza mleczanowa 26 zł 1
Lipaza 30 zł 1
Amylaza 17 zł 1
Mocznik 14 zł 1
Kreatynina 14 zł 1
Klirens kreatyniny 25 zł 1
Cystatyna C 60 zł 10
Kwas moczowy 16 zł 1
Białko całkowite 14 zł 1
Albumina 14 zł 1
Proteinogram 40 zł 4
Żelazo 16 zł 1
Ferrytyna 47 zł 1
Wapń całkowity 14 zł 1
Wapń zjonizowany 25 zł 1
Chlorki 14 zł 1
Fosfor nieorganiczny 14 zł 1
Magnez 18 zł 1