Artroskopia stawu kolanowego, torbiel przedziału bocznego stawu kolanowego

Opis przeprowadzenia zabiegu:

Artroskopię stawu kolanowego wykonuje się w polu niedokrwionym uzyskanym przez założenie opaski uciskowej na udo. W uzasadnionych medycznie przypadkach, choroby tętnic i żył, nie stosuje się opaski uciskowej zapewniającej lepszy widok wnętrza stawu.

Zabieg polega na wprowadzeniu do stawu kamery i narzędzi chirurgicznych z niewielkich ran skórnych ok 0.5 cm dł. Najczęściej wykonuje się dwa do trzech dostępów do stawu. W trakcie artroskopii staw wypełniany jest sterylnym płynem pod zwiększonym ciśnieniem.

W trakcie operacji może zaistnieć konieczność rozszerzenia zakresu zabiegu i wykonania szerokiego dostępu skórnego do uwidocznienia całego stawu.

Przebieg zabiegu obserwujemy na monitorze, lekarz operujący może na bieżąco tłumaczyć pacjentowi etapy operacji.

Torbiel przedziału bocznego usuwamy z dodatkowego cięcia skórnego nad  wyczuwalną zmianą. Usuwamy torbiel w całości.  Szypułę torbieli zamykamy wykonując plastykę torebki stawowej / zdwojenie warstw / często z dodatkowym podszyciem łąkotki do torebki stawowej.

Wykonanie operacji nie gwarantuje ustąpienia dotychczasowych dolegliwości. Ostateczny efekt po leczeniu jest ściśle powiązany z przestrzeganiem zaleceń lekarskich i wykonaniem pełnego cyklu zabiegów rehabilitacyjnych indywidualnie dostosowanych dla każdego pacjenta.

Działania uboczne i powikłania:

Przeprowadzenie każdej interwencji lekarskiej może wiązać się z wystąpieniem skutków ubocznych oraz działań niepożądanych.

Po zabiegu może dojść do wzrostu temperatury ciała, do podwyższenia temperatury operowanego stawu kolanowego, zaczerwienienia skóry stawu i okolicy ran pooperacyjnych oraz rozejścia / przedłużenia gojenia / rany pooperacyjnej.

Najczęściej spotykanym powikłaniem jest utrzymujący się kilka tygodni (czasem nawet do sześciu) obrzęk stawu utrudniający rehabilitację. Kolejnym w częstości występowania jest obrzęk całej  kończyny związany z zastojem w krążeniu żylnym oraz limfatycznym i możliwością wystąpienia zapalenia żył z ich zakrzepicą co wymaga wielotygodniowego leczenia i ogranicza efektywność rehabilitacji. Niekiedy dochodzi do wytworzenia grubej blizny w miejscu wprowadzenia narzędzi chirurgicznych i mogą się pojawiać w tej okolicy dolegliwości bólowe i zaburzenia czucia. Do bardzo rzadkich powikłań należy uszkodzenie naczyń lub nerwów operowanej kończyny oraz zakażenie stawu /jeden przypadek na kilka tysięcy artroskopii.

Powikłania późne – zmiany bliznowate i zwłóknienie w obrębie błony maziowej i ciała Hoffy dające ograniczenie ruchomości i dolegliwości bólowe stawu. Narastanie zmian zwyrodnieniowych związanych z chorobą pierwotną będącą przyczyną wykonanej operacji.

Ryzyko wystąpienia powikłań wielokrotnie wzrasta w przypadku wyniszczenia lub otyłości.

Leczenie alternatywne:

Farmakoterapia: leki przeciwbólowe i przeciwzapalne podawane w formie ogólnej / tabletki, czopki, iniekcje domięśniowe/ lub miejscowo w postaci maści i żelów z możliwością wspomagania fizykoterapią jonoforeza i jonoforeza oraz iniekcji dostawowych.

Rehabilitacja medyczna: kinezyterapia, fizykoterapia przeciwbólowa i przeciwzapalna.

Stosowanie stabilizatorów stawu kolanowego. Ograniczenie wysiłku fizycznego.