Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2018 r., poz. 932), pacjenci posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zyskują szczególne uprawnienia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, zapewnianej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm).

Od 1 lipca 2018r. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do:

1. Korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,

2. W sytuacji braku możliwości udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia, pacjentowi zostanie wyznaczony termin wizyty w innym, możliwie najkrótszym czasie.

3. Pacjenci ze znacznym stopniem niepełnosprawności zapisywani są na wizyty do lekarzy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania.

Informacje w sprawie otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności można uzyskać w:

Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie
Tel./fax (46) 854-20-82
e-mail: pzoon@powiat-zyrardowski.pl