Terapia autologicznym koncentratem płytkowy (PRP)

Leczenie płytkowym czynnikiem wzrostu stanowi przełom w leczeniu i regeneracji uszkodzeń śródstawowych we współczesnej medycynie. Autologiczny Koncentrat Płytkowy jest specjalnie przygotowanym koncentratem płytek krwi i osocza, który stwarza sprzyjające warunki szybszemu gojeniu i regeneracji uszkodzonych tkanek.
Zawiera wysokie stężenie czynników wzrostu wewnątrz alpha-granulek, które zapoczątkowują kaskadę reakcji prowadzącą do różnicowania  komórek macierzystych w dojrzałe tkanki a tym samym do leczenia chrząstek i kości.

Zastosowania w ortopedii

  • Uszkodzenie łąkotki
  • Uszkodzenie więzadeł stawowych
  • Uszkodzenie torebki stawowej
  • Degeneracja chrząstki stawowej
Cena zabiegu ( jeden staw duży ) 900 zł